Veselības diena Skultes ciemā

22.08.2017.
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_RGB.png

 

Šī gada 2.septembrī Skultes ciemā, Mārupes novadā, notiks jau tradicionālās dažādu sporta disciplīnu sacensības iedzīvotājiem. Veselības dienā aicināts piedalītie ikviens interesents bez vecuma ierobežojuma. Pasākuma mērķis ir mainīt iedzīvotāju paradumus par labu aktīvam dzīvesveidam, uzlabot iedzīvotāju fizisko veselību, saliedēt dažāda vecumu Mārupes novada iedzīvotājus, kā arī veicināt veselīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu un noskaidrot labākos Mārupes novada sportistus.

Pasākums notiek 2017.gada 2.septembrī  Skultes stadionā, Skultē, Skultes ielā 20.

Reģistrācija no plkst.10:00, atklāšana plkst.11:00.

Pasākuma programma

10:00 – 11:00

dalībnieku ierašanās un reģistrēšanās

11:00

pasākuma atklāšana

11:30 – 16:30

komandu sporta spēles un individuālās disciplīnas

11:30 – 17:00

aktivitātes bērniem

17:30

apbalvošana

Komandu disciplīnas:

  • Volejbols
  • Basketbols
  • Futbols
  • Tautas bumba

Individuālās disciplīnas:

  • Šautriņu mešana
  • Lidojošie šķīvīši
  • Šķēršļu joslas
  • Atspoles skrējiens
  • Lēcieni ar lecamaukliņu

Pasākuma ietvaros tiks nodrošinātas aktivitātes bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Iepriekšēja dalības pieteikšana

Iepriekšēja pieteikšanās līdz 30.augustam plkst. 10.00, rakstot uz e-pastu: ligapastorekviese@gmail.com . Reģistrējoties jānorāda dalībnieka  vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts. 

Reģistrācija iespējama arī pasākuma norises dienā. Pasākuma norises dienā pieteikums jāiesniedz  galvenajam  tiesnesim  pirms  pirmās  spēles  sākuma.  

Sacensību nolikumus pieejams šeit.

Sacensībās tiek gaidīti visi Mārupes novada iedzīvotāji un viesi!

Dalība pasākumā ir bez maksas.

Pasākums tiek organizētas projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) ietvaros. Projekta aktivitāte: Fizisko aktivitāšu popularizēšana – veselības dienas organizēšana Skultes ciemā.  Pasākumu finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.