Noticis iedzīvotāju informatīvais pasākums projekta “Co2mmunity” ietvaros

05.11.2018.

Mārupes novada pašvaldībai, iesaistoties projektā “Co2mmunity” par vietējo iedzīvotāju grupu (kopienu) atjaunojamās enerģijas projektu kopradīšanu un kopfinansēšanu, š.g. 25.oktobrī tika organizēta diskusija ar iedzīvotājiem par energoefektivitātes risinājumiem novadā. Projekta mērķis ir palielināt sabiedrības zināšanas par kopienu enerģijas projektu attīstību un veicināt atjaunojamo energoresursu plašāku un efektīvāku izmantošanu.

Par kopienu enerģijas projektiem sauc projektus, ko veido, ievieš un līdzfinansē paši iedzīvotāji sadarbībā ar pašvaldību, biznesa sektoru u.c. Tie ir fundamentāli svarīgi un sniedz būtisku ieguldījumu augstāka atjaunojamās enerģijas īpatsvara sasniegšanai enerģijas ražošanā Eiropā. Projekta ietvaros Mārupes novada pašvaldībā plānots izveidot vietējo iedzīvotāju grupu (kopienu) atjaunojamās enerģijas projektu kopradīšanai un īstenot kopienu enerģijas pilotprojektu.    

DSC_3568.JPG

DSC_3569small.JPG

Pasākumā kopumā piedalījās ap 20 dalībnieki, kuri tika iepazīstināti ar š.g. septembrī notikušo iedzīvotāju aptauju novadā. Tās mērķis bija noskaidrot novada iedzīvotāju ieinteresētību energoefektīvu risinājumu ieviešanā, kā arī enerģētisko resursu taupīšanas un optimizācijas paradumus. Aptaujā kopā piedalījās 42 novada iedzīvotāji. Aptaujas rezultāti parādīja, ka 76% respondentu vēlas vairāk izprast energoefektivitātes pamatprincipus un uzzināt, kā būt energoefektīvam ikdienā, pārējie jau ir pietiekami labi informēti. Nedaudz vairāk kā 70 % aptaujāto nākotnē būtu interese izmantot kādus inovatīvus risinājumus enerģijas patēriņa samazināšanai savā mājvietā. Šie rezultāti norāda uz to, ka daļai novada iedzīvotāju ir liela interese par energoefektivitātes risinājumiem. 

Pasākuma ietvaros projekta eksperts Agris Kamenders prezentēja informāciju par situāciju Latvijā un kaimiņvalstīs, kā arī  finansējuma iegūšanas iespējām (ALTUM u.c.) energoefektīvu projektu realizācijai. Latvijas Saules Kolektoru Asociācijas pārstāvis Raivis Šķērstens iepazīstināja klātesošos ar atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespējām iedzīvotāju kopienas ietvaros.

Kā minēja Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra vadītāja Dace Grīnberga, mērķis, izveidot privātmāju īpašnieku kopienu, ir ambiciozs, bet īstenojams. Pirmais solis pretim veiksmīgai projekta izpildei ir to priekšnoteikumu apzināšana, kas ir pamatā iedzīvotāju kopienu veidošanās procesā.

Kā diskusiju laikā tika secināts, šāda pilotprojekta realizēšanai svarīgs ir ne tikai pašvaldības finansiāls un/vai informatīvs, kā arī administratīvs atbalsts, bet arī līderu identificēšana novada iedzīvotāju vidū.  Iedzīvotāju savstarpējā komunikācija, ticība idejai un vēlme dzīvot ekoloģiski tīrā, sakoptā vidē ir vieni no būtiskākajiem priekšnoteikumiem energoefektīvu kopienu veidošanai.

Esam priecīgi par iedzīvotāju atsaucību, ierosinājumiem un dalīšanos pieredzē, kas sniedza jaunas atziņas ne tikai uzsāktā projekta īstenošanai, bet arī novadā aktuālo jautājumu risināšanā energoefektivitātes jomā. Aicinām ikvienu novada iedzīvotāju, kuru interesē energoefektīvu risinājumu ieviešana kopienas ietvaros, sekot līdzi informācijai www.marupe.lv, iesūtīt savas idejas vai priekšlikumus Attīstības nodaļas vadītājai Ilzei Krēmerei, ilze.kremere@marupe.lv.,  jo darbs “Co2mmunity” projekta ietvaros turpināsies līdz 2020.gadam.  

Prezentācijas:

Projekta “Co2mmunity” informatīvais pasākums

Co2mmunity

ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU IZMANTOŠANAS IESPĒJAS IEDZĪVOTĀJU KOPIENAS IETVAROS

Atbalsts ēku energoefektivitātei un atjaunojamo energoresursu izmantošanai dzīvojamās ēkās

ibsr_p2_Co2mmunity_project-logo_full-coloured_1.jpg