Mārupē atsākas bezmaksas brīvdabas vingrošanas nodarbības

12.05.2017.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_RGB

Sākot ar 15.maiju, Mārupes novadā notiks BEZMAKSAS brīvdabas grupu vingrošanas nodarbības. Ikvienam būs iespēja piedalīties un, esot svaigā gaisā, profesionāla trenera pavadībā uzlabot savu fizisko formu.

VINGROSANA_3Ņemot vērā pieprasījumu pēc fiziskām aktivitātēm brīvā dabā, Mārupes pašvaldība, piesaistot Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu, ar mērķi veicināt veselīgu dzīvesveidu novadā, no 15.maija līdz 12.oktobrim uzticējusi biedrībai “Veselībai un attīstībai” organizēt brīvdabas grupu vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem profesionālu treneru pavadībā novada ciemos:

  • sporta laukumā, Gerberu ielā 1, Mārupē;
  • Tīraines sporta laukumā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē;
  • pie skeitparka Mazcenu alejā 3/1, Jaunmārupē.

Pirmās atklāšanas nodarbības notiks jau pirmdien, 15.maijā, plkst. 18:00 Tīraines sporta laukumā un plkst. 18:00 Jaunmārupē pie skeitparka.

Nebūs viegli! Nodarbības plānotas aktīvas, enerģiskas, ar kardio slodzi, lai trenētu mārupiešu izturību, spēku un līdzsvaru.

Dalībnieku reģistrācija uz vietas. Lai piedalītos vingrošanas nodarbībās, noteiktajā laikā un vietā jāierodas uz treniņu, jābūt sportošanai piemērotā apģērbā un apavos, kā arī līdzi jāpaņem ūdens.

NODARBĪBU LAIKI

Sporta laukumā,

Gerberu ielā 1, Mārupē

Tīraines sporta laukumā,

Viskalnu ielā 7, Tīrainē

no 16.maija līdz 12.oktobrim

otrdienās un ceturtdienās

no plkst.18:00 līdz 19:00

no 15.maija līdz 11. oktobrim

pirmdienās un trešdienās

no plkst.18:00 līdz 19:00

Skeitparka teritorijā pie vingrošanas trenažieriem, Jaunmārupē

no 15.maija līdz 12.oktobrim

pirmdienās un ceturtdienās

no plkst.18:00 līdz 19:00

Mārupes pašvaldība ir uzsākusi Eiropas Sociālā fonda un valsts finansēta projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) īstenošanu. Brīvdabas vingrošanas nodarbības tiks nodrošinātas projekta aktivitātes “Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana sabiedrībā – interešu grupas iedzīvotājiem” ietvaros.