Īstenotas jau vairākas ģimeņu atbalsta projekta “Būt līdzās!” aktivitātes

02.07.2018.

Mārupes novada Dome sadarbībā ar biedrību “Mārupes Nākotnei” un biedrību “Pierīgas Partnerība” īsteno Valsts reģionālās attīstības aģentūras atbalstīto ģimeņu atbalsta projektu “Būt līdzās!”.

bilde_gimenes_garens.pngProjekta ietvaros 7. un 15.jūnijā Jaunmārupes sabiedriskajā ēkā norisinājās bezmaksas semināri novada iedzīvotājiem par pirmās palīdzības sniegšanu bērnam un zīdainim. Semināros tika apskatītas tādas tēmas kā rīcība negadījuma vietā, atdzīvināšanas pasākumi bērnam un zīdainim, aizrīšanās, rīcība dažādu traumu gadījumā, rīcība akūtu saslimšanu gadījumā u.c. Semināru dalībnieki atzinīgi novērtēja iespēju apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā palīdzēt bērnam līdz ierodas mediķi. Š.g. rudenī (septembrī un oktobrī) plānoti vēl 2 tādi semināri, kuros Mārupes novada iedzīvotāji varēs uzlabot savas zināšanas un prasmes par pirmās palīdzības sniegšanu bērnu traumu gadījumā. Sekojiet līdzi jaunumiem lapā www.marupe.lv.

Savukārt 10.jūnijā novada audžuģimenes tika aicinātas uz pasākumu "Audz liels ģimenē" atpūtas kompleksā "Zirgzandales", lai pateiktos par ieguldīto darbu bez apgādības palikušu bērnu aprūpē. Kamēr vecāki bija ieslīguši diskusijās, bērni kopā ar biedrības “Reāls piedzīvojums” komandu varēja nodoties dažādām sportiskām aktivitātēm un vēlāk atpūtas kompleksa “Zirgzandales” saimniece izvizināja bērnus ar saimniecībā esošajiem zirgiem. Pasākumā piedalījās arī atbalsta programmas PLECS pārstāve, kura pastāstīja par atbalsta programmas piedāvāto palīdzību audžuģimenēm. Tika uzklausīti arī vecāku problēmjautājumi, uz kuriem biedrība “Mārupes Nākotnei” un Mārupes novada Bāriņtiesa centīsies rast atbildes un risinājumu.

Projekta kontaktpersona: Mārupes novada domes Attīstības nodaļas projektu koordinatore Iveta Eizengrauda, tālr.: 67149876, e-pasts: iveta.eizengrauda@marupe.lv.