Īstenotas iedzīvotāju idejas par rotaļu laukumu izveidošanu

22.11.2023.

Šogad pabeigti darbi pie trīs no piecām līdzdalības budžeta 2022. gada konkursa idejām, kas sabiedrības balsojumā guva vislielāko atbalstu.

Mārupē, Zeltrītu ielā 4, ir atjaunots esošais bērnu rotaļu laukums aptuveni 200 m2 platībā, uzstādot jaunas iekārtas bērniem līdz 12 gadu vecumam. Rotaļu laukumā uzstādīts multifunkcionāls rotaļu komplekss ar slīdkalniņiem, kāpelēšanas - alpīnisma sienu, horizontālu tīklu sistēmu un zviedru sienu, kā arī šūpoles un līdzsvara taka.

Zeltrītu

Atjaunots arī rotaļu laukums Spuņciemā, nekustamajā īpašumā “Krēsliņi”. Iedzīvotāju iesniegtā ideja paredzēja atjaunot esošo bērnu rotaļu laukumu, uzstādot jaunas rotaļu iekārtas bērniem vecumā līdz 12 gadiem – multifunkcionālu rotaļu kompleksu ar virvju tiktu, līdzsvara trosēm, slīdkalniņu un kāpelēšanas sienu, šūpoles, līdzsvara un šķēršļu taku, kā arī soliņus.

Spuņciemā

Dažādojot ģimnāzijas sākumklašu skolēnu brīvā laika pavadīšanas iespējas un veicinot fiziskās aktivitātes, Mārupes Valsts ģimnāzijas teritorijā ierīkots rotaļu laukums, kas ir brīvi pieejams arī apkārtnē dzīvojošajiem bērniem. Laukums atrodas 100 m2 lielā teritorijā blakus skolas vecajam futbola laukumam. Rotaļu laukumā uzstādīta multifunkcionāla iekārta ar kāpelēšanas un līdzsvara elementiem, kā arī izveidots gumijas segums.

MVĢ rotaļu laukukms

Līdzdalības budžets ir iespēja iedzīvotājiem lemt par to, kā tiks izmantota daļa no Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta. 2022. gadā, Pašvaldībai uzsākot līdzdalības budžeta plānošanu un aicinot iedzīvotājus iesniegt idejas, no iedzīvotājiem tika saņemti 28 ierosinājumi.

Šogad 2023. gada konkursā tika dota iespēja dalīties ar idejām, kā Pašvaldībai izlietot kopsummā 250 000 eiro budžeta līdzekļu. Projektus varēja pieteikt divās kategorijās: Lielo projektu kategorijā – finansējums līdz 100 000 eiro par vienu projekta ideju, paredzot šiem projektiem kopējo budžetu līdz 200 000 eiro; Mazo projektu kategorijā – finansējums līdz 15 000  eiro par vienu projekta ideju ar kopējo finansējuma atbalstu līdz 50 000 eiro.

30. septembrī noslēdzās sabiedrības balsojums par 2023. gada konkursam pieteiktajām idejām. Kopumā šogad saņemts 51 pieteikums, rezultāti tiks paziņoti 2023.  gada decembra beigās.

Attīstības un plānošanas pārvalde