Īstenos projektu “Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā”

12.07.2018.

Š.g. 29. maijā Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēdē tika pieņemts lēmums atbalstīt Mārupes novada domes iesniegto projekta iesniegumu “Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā”. Projekta mērķis ir vides infrastruktūras sakārtošana Mārupes novadā, izveidojot decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietu, lai nodrošinātu normatīvo aktu par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu prasības, un samazinātu decentralizēto kanalizācijas sistēmu radītos draudus cilvēku veselībai un videi.

Projekta ietvaros līdz 2019.gada jūlija beigām pie Skultes notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiks iekārtots decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkts, lai novadā nodrošinātu nepārtrauktu un drošu decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu.

No nākamā gada stājās spēkā normatīvo aktu prasības, kas paredzēs jaunu decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas kārtību tiem novada iedzīvotājiem, kuri dzīvo ciemos, un kuru īpašums nav pieslēgts centralizētai kanalizācijas sistēmai. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem būs jāreģistrē individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, krājtvertnes un septiķus, kas nav pievienoti centralizētai kanalizācijas sistēmai, īpašā pašvaldības izveidotā datubāzē, jānodrošina obligātu uzkrāto notekūdeņu izvešana, izmantojot decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, kā arī jānodrošina attiecīgo iekārtu apkope.

Rudenī pašvaldība plāno apstiprināt saistošos noteikumus par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību novadā, un informēt iedzīvotājus par jaunajām prasībām - nepieciešamību reģistrēties decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā un minimālo notekūdeņu izvešanas biežumu.

Attiecīgā reģistra izveide un noteiktās vienotās apsaimniekošanas prasības nodrošinās aktuālo informāciju par to, kādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas Mārupes novadā tiek izmantotas, kādi ir tajās attīrīto vai uzkrāto notekūdeņu apjomi, kā arī dos iespēju pārliecināties, vai šādas sistēmas tiek atbilstoši ekspluatētas.

Projekta rezultātā izveidotais decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkts nodrošinās iedzīvotājiem izdevīgāku decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamību, ņemot vērā, ka Mārupes novadā līdz šim nav izveidota speciāla decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vieta, bet tuvākā iespējamā notekūdeņu nogādāšanas vieta ir Daugavgrīvas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Rīgas pilsētā, kas atrodas vairāk kā 30 km attālumā no dažādām novada vietām, kas divkārt sadārdzinātu notekūdeņu izvešanas pakalpojumu novadā.

Projekta kopējās izmaksas ir 77 500,00 EUR. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansējums ir 46 500,00 EUR jeb 60% no kopējām projekta attiecināmajam izmaksām, pārējais finansējums 31 000 EUR tiks segts no pašvaldības budžeta.

Projekta kontaktpersona: Mārupes novada domes Attīstības nodaļas projektu koordinatore Iveta Eizengrauda, tālr.: 67149876, e-pasts: iveta.eizengrauda@marupe.lv

B.jpg