Ukrainas civiliedzīvotāju izmitinātājiem pieejams valsts atbalsts; atcelts pašvaldības noteiktais pabalsts

13.06.2022.

2022. gada 11. jūnijā spēkā stājušies saistošie noteikumi Nr. 33/2022 "Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas"", svītrojot nodaļu “Pabalsts Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanai”, jo 19. maijā ir stājies spēkā valsts atbalsts.


Mārupes novada pašvaldības dome 2022. gada 30. martā apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 16/2022 "Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas", papildinot tos ar jaunu nodaļu “Pabalsts Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanai", nosakot, ka pašvaldība sniedz materiālu atbalstu fiziskām personām, kuras tām piederošā vai tiesiskā lietošanā esošās telpās izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus, kuri izceļojuši no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukraina Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā ir reģistrējušies pašvaldības civilās aizsardzības komisijas reģistrā un nesaņem mājokļa pabalstu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pašvaldība noteica pabalsta Ukrainas iedzīvotāju izmitrināšanai 25 eiro apmērā par katru izmitināto personu mēnesī.


2022. gada 12. maijā Latvijas Republikas Saeima pieņēma un Valsts prezidents izsludināja likumu "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā" (stājies spēkā 2022. gada 19. maijā). Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums papildināts ar 7.1 pantu, kura pirmā daļa noteic, ka fiziska persona, kura sev piederošā mājoklī bez maksas izmitina vienu vai vairākus Ukrainas civiliedzīvotājus, ir tiesīga saņemt atlīdzību ar izmitināšanu saistītu papildu izmaksu kompensēšanai. Izmitinātājs ir tiesīgs saņemt atlīdzību 100 eiro  mēnesī par pirmo izmitināto personu un 50 eiro mēnesī par katru nākamo izmitināto personu, bet ne vairāk kā 300 eiromēnesī par vienā mājoklī izmitinātām personām un ne ilgāk kā 90 dienas. Atlīdzību izmitinātājs var saņemt neatkarīgi no tā, vai viņš pats uzturas šajā mājoklī.


Ņemot vērā to, ka Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 30. marta saistošie noteikumi un 2022. gada 12. maija likums izdoti ar vienu mērķi - sniegt atbalstu fiziskām personām, kuras sev piederošā mājoklī bez maksas izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus, tika veikti grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas", svītrojot nodaļu “Pabalsts Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanai", jo tajos noteiktais atbalsts fiziskām personām dublē augstāk stāvoša normatīva akta regulējumu.