Ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves darbi Mārupē

18.10.2021.

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.3.1.0/16/I/003 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4. kārta” ietvaros turpinās vērienīgi ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības darbi Mārupes novadā.

Projekta ietvaros būvdarbi pilnībā pabeigti Atpūtas ielā, Bebru ielā, C18 ceļā, Dzintaru ielā, Katrīnmuižas ielā, Kurmenes ielā, Kursīšu ielā, Silaputniņu ielā, Silnieku ielā, Strazdu ielā, Pilskalnu ielā, Putnukalna ielā un Vējiņu ielā.

Ūdenssaimniecības tīklu būvdarbi ir pabeigti un tiek plānota vai noslēgumam tuvojas ielas pastāvīgā seguma atjaunošana un piegulošās teritorijas atjaunošana Braslas ielā, Ezeriņu ielā, Gaileņu ielā, Gaujas ielā, Lapiņu dambī, Mākoņu ielā, Mālu ielā, Meiju ielā, Miķeļa ielā, Mežkalnu ielā, Reviņu ielā, Trenču ielā, Ūdru ielā, Vilnīšu ielā, Ventas ielā, Vīnkalnu ielā un Zīraku ielā.

Savukārt, sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves darbi turpinās Ābolu ielā, Krones ielā, Konrādu ielā, Lapiņmuižas ielā, Mauriņu ielā, Mežgravu ielā, Robežnieku ielā, Stūnīšu ielā, Stīpnieku ceļā, Vilnīšu ielā un Zeltiņu ielā. 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka jau šobrīd centralizētās sadzīves kanalizācijas pakalpojums ir pieejams un pieteikties pakalpojuma saņemšanai aicināti Bebru ielas, C18 ceļa, Dzintaru ielas, Kursīšu ielas, Kurmenes ielas, Miķeļu ielas, Pilskalnu ielas, Reviņu ielas, Sietnieku ielas, Silnieku ielas, Strazdu ielas, Ūdru ielas, Ventas ielas un Vējiņu ielas iedzīvotāji. Plašāka informācija par pakalpojuma pieslēgšanas kārtību pieejama mājaslapā www.mkp.lv.

Mārupes komunālie pakalpojumi

Cieņā
SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Ieguldījums Tavā nākotnē