Turpinās meliorācijas noteku sakopšanas darbi

02.03.2023.

Novadā turpinās janvāra beigās uzsāktie darbi pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas sakopšanai.

Pašvaldības nozīmes meliorācijas ūdens notekas un būvju ekspluatācijas aizsargjoslas, kurās plānoti koku un krūmu novākšanas darbi:

1.objekts. notekas 3812223:136, posms 0/50-3/00 (pieļaujas Skaņā kalna ielai, Mārupē)

meliorācija

 

 

melio

melio

 

 

2.objekts. notekas 3812223:85, posms 1/50-4/80 (pie Lielās un Meiru ielas, Mārupē)

melio

 

 

melio

melio

 

 

3.objekts. notekas 3812223:35, posms 2/60-8/80 (no Daugavas līdz Dzērveņu ielai, Bieriņu purvā, Mārupē)

melio

 

 

melio

 

 

 

4.objekts. notekas 3812223:107, posms 0/00-4/00 (Vētras ciemā, piekļauts Bērzemnieku ielai/C20)

melio

 

 

melio

melio

melio

 

5. objekts. notekas 41312:2, posms 15/10-18/70 (šķērso Ventas ielu Mārupē)

melio

melio

melio