Tiks izbūvēts gājēju - veloceliņš pie dzelzceļa pārbrauktuves Tīrainē

18.09.2023.

Lai uzlabotu satiksmes drošību, pašvaldība uzsākusi gājēju - velosipēdistu ceļa savienojuma izbūvi no Tīraines gājēju pārejas pār sliežu ceļiem līdz gājēju ietvei gar Veco Jelgavas ceļu. Tiks veikta Rudzrogu ielas un Dzelzceļa ielas krustojuma pārbūve, izbūvējot gājēju-veloceliņu, gājēju pāreju ar apgaismojumu un satiksmes organizācijas aprīkojumu. 

Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar SIA “Evolution Road” izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju.

Būvdarbus saskaņā ar 12.09.2023 noslēgto līgumu Nr. 1/4-2/423-2023, veiks SIA “CEĻINIEKS 01”, būvdarbu izmaksas ir 78 477,02 eiro bez PVN.

Objektu plānots nodot ekspluatācijā deviņu nedēļu laikā kopš būvdarbu uzsākšanas.

Gājēju pārejas izveide ir  viena no piecām 2022. gada līdzdalības budžetam iesniegtajām iedzīvotāju idejām, kas publiskajā balsojumā saņēma vislielāko sabiedrības atbalstu. Vairāk par 2022. gadā apstiprināto ideju īstenošanas gaitu: https://ej.uz/iokg

Aicinām iedzīvotājus un autovadītājus būt saprotošiem un pārvietojoties ievērot uzstādītos satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus. Satiksmes organizācija var tikt mainīta atbilstoši veicamajiem būvdarbiem. Par izmaiņām tiks sniegta savlaicīga informācija.

Satiksmes organizācijas ģenerālais plāns

foto