Skultes sākumskolai projekta ietvaros piegādāts multimediju tehnikas komplekts

02.01.2012.

Skultes sākumskolā ir saņemts un uzstādīts multimediju tehnikas komplekts, kas sastāv no portatīvā datora, interaktīvās tāfeles, projektora un digitālās datu kameras. Multimediju komplekss iegādāts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija” aktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros (vienošanās Nr. 2009/0241/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/526).

Skultes sākumskola ir pirmā no četrām Mārupes novada izglītības iestādēm, kurā tiek uzstādīti informatīvo tehnoloģiju komplekti. Vēl šādas mācību kabinetu aprīkojumu iekārtas tiks uzstādītas Jaunmārupes sākumskolai un Mārupes pamatskolai. Mārupes vidusskolai tiks piegādāti 24 stacionārie datori un attīstīts viens lokālais datortīkls.
Projekta ieviešanu plānots pabeigt 2012.gadā.

Skultes sākumskolas direktore Gaļina Grizāne ir ļoti priecīga par uzstādīto aprīkojumu. 2 skolotāji jau izgājuši apmācību kursos, taču ar to ir par maz, lai pilnībā apgūtu šo jauno tehniku, tāpēc pati skola saviem skolotājiem organizēs papildus nodarbības. Direktore uzsver, ka šāda tehnika būs ļoti labs papildinājums un palīgs skolotājam stundās, jo tagad būs iespējams daudzas lietas uzskatāmi parādīt un vizualizēt. „Ir bērni, kam nav tik attīstīta iztēle, tiem šī iekārta būs ļoti noderīga, lai labāk izprastu un apgūtu stundu vielu”, pārliecināta skolas direktore.

Direktores vietniece Ludmila Čaupenoka demonstrē jau apgūtās iemaņas darbā ar multimediju iekārtu. Uz tās iespējams gan rakstīt ar roku, gan izmantojot datora klaviatūru. Skolēni var sekot līdzi tam, ko skolotājs dara ar datoru. Iekārta dod iespēju nepārzīmēt ar roku vienu un to pašu zīmējumu, kā to vajadzētu darīt uz parastās tāfeles, bet gan manipulēt ar objektiem kā datora ekrānā. Ļauj atvērt un aizvērt dokumentus, pašam ar roku zīmēt un rakstīt uz tāfeles, pēc tam uzrakstīto pārvēršot datordrukā. Ir iespēja iedarbināt jebkuru programmu, kāda vien datorā ir atrodama – pat ja tā ir datorspēle vai filma. Ludmila Čaupenoka uzskata, ka interaktīvā tāfele noteikti paaugstinās skolēnu motivāciju aktīvāk līdzdarboties stundās, kā arī paver jaunas, līdz šim nebijušas iespējas stundas organizācijā, skolotāja un skolēna sadarbībā, skolēnu ieinteresēšanā un motivēšanā. Skolotājiem šī tehnika dod iespēju sagatavot daudzveidīgus materiālus, saglabāt stundu pierakstus, lai vēlāk tos varētu izmantot jau citās stundās.

tafele 3_normal

tafele 2_normal

tafele 4_normal

 

 

  

ERAF