Saņemts Lielās un Kantora ielas krustojuma audita slēdziens

12.02.2019.

Lai lemtu par konkrētiem ceļu satiksmes drošības uzlabojumiem Lielās un Kantora ielas krustojumā, pēc Mārupes novada pašvaldības lūguma VAS “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk - LVC) veikusi minētā krustojuma auditu.

Izvērtējot dažādus teorētiskos aspektus vairākiem iespējamiem risinājumiem, kā primāro risinājumu un piemērotāko drošības pasākumu krustojuma labiekārtošanai audita grupa min luksofora ierīkošanu. Uzsverot arī, ka krustojuma aprīkošana ar luksoforiem radītu papildus iespējas veidot drošu esošo un vajadzības gadījumā ierīkot arī jaunas gājēju pārejas.

Atsaucoties uz audita slēdzienu, LVC sola izvērtēt luksofora ierīkošanas iespējas Lielās un Kantora ielas krustojumā, pasūtot izpētes projektu, kurā tiks apzinātas privātīpašumu zemju robežas un luksofora ierīkošanas iespējas. Izpētes projekta izstrādāšanas iespējas tiks vērtētas, sastādot satiksmes drošības pasākumu programmu 2019 – 2021.gadam. Pamatojoties uz izpētes projekta rezultātiem, LVC lems par luksofora ierīkošanai nepieciešamā detalizētā būvprojekta izstrādāšanas un būvniecības laika grafiku un finansēšanas plānu.

Jau informējām, ka 2018.gada oktobrī Mārupes novada pašvaldība vērsās pie LVC ar lūgumu rast iespēju veikt papildus drošības pasākumus Lielās un Kantora ielas krustojuma sakārtošanai, jo, neskatoties uz Lielās ielas ierīkoto brīdinošo marķējumu un ceļa zīmju aprīkojumu, satiksmes negadījumi šajā krustojumā turpina notikt un redzams, ka nepieciešami papildus drošības pasākumi.