Sākot ar 18. maiju Mazcenas bibliotēka būs atvērta apmeklētājiem

13.05.2020.

Iestājoties ārkārtas situācijas atvieglojumiem, Mārupes novada domes Mazcenas bibliotēka pakāpeniski vērs vaļā durvis lasītāju klātienes apmeklējumiem. Bibliotēka būs atvērta sākot ar pirmdienu 18. maiju.

Lai ievērotu drošības pasākumus, bibliotēka pagaidām lasītājiem būs atvērta šādos laikos:

Pirmdien 10.00 – 15.00

Trešdien 9.00 – 15.00

Ceturtdien 15.00 – 19.00

 Aicinām pievērst uzmanību tam, ka piesardzības nolūkos tiks ieviesti dažādi ierobežojumi, kas var mainīties atkarībā no situācijas.

  •  Vienlaikus tiks apkalpoti 2 apmeklētāji. Distance starp apmeklētājiem – 2 metri
  • Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš elektroniskajā katalogā vai bibliotēkas e-pastā  biblioteka@marupe.lv
  • Bibliotēkas datori paredzēti tikai konkrētu darbu veikšanai  nevis izklaidei. Lai ievērotu drošu attālumu, darbam būs pieejami 3 datori.
  • Bērnu stūrītis izmantojams tikai vajadzīgo grāmatu sameklēšanai. Galda spēles un rotaļlietas nebūs pieejamas.
  • Bibliotēkā joprojām nenotiks nekādi publiskie pasākumi.

Lai sevi pasargātu, bibliotēkā tiks ievēroti sanitārās drošības noteikumi. Notiks arī regulāra virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana. Nodotās grāmatas tiks ievietotas nedēļu ilgā karantīnā pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Vairākās vietās bibliotēkā būs izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.

Mazcenas bibliotēkas kontakti jautājumiem:

Tālruņi: 67933422 un 20221567

biblioteka@marupe.lv