"Rīgas meži" atjaunos Cenas tīreļa purva laipu, tā uz laiku būs slēgta. Iedzīvotāji aicināti izmantot citas uzņēmuma piedāvātās atpūtas iespējas

07.07.2023.

SIA “Rīgas meži” apmeklētāju ērtībām Tīreļu mežniecības Cenas tīrelī turpinās paplašināt un atjaunot purva laipu aptuveni 800 m garumā. Darbu laikā, jau no nākamās nedēļas, laipa būs slēgta. Iedzīvotāji aicināti izmantot citas “Rīgas mežu” piedāvātās atpūtas iespējas, tostarp takas.

2020. gadā tika atjaunota laipas daļa no tās sākuma 565 m garumā. Tad tika uzlaboti gan laipas stiprinājumi, gan tā tika paplašināta (no 60 cm līdz 80 cm). Tāpat remonts tika veikts skatu torņa kāpnēm un stiprinājuma elementiem.

Šogad uzņēmums darbus turpinās. Tiks paplašināta un uzlabota taka 784 m garumā līdz apļa sākumam. Atlikušajā takas daļā tiks izlīdzināti savērsušies posmi, nomainīti bojātie dēļi, atjaunoti tiltiņi un uzstādīti jauni informatīvo plakātu izvietošanas stendi.

Laipas atjaunošanas darbi plānoti no 2023. gada jūlija vidus līdz septembra vidum. Šajā laikā, drošības apsvērumu dēļ, Cenas tīreļa purva laipa un skatu torņi apmeklētājiem nebūs pieejami.

“Rīgas meži” aicina iedzīvotājus darbu laikā ievērot drošības prasības un pārvietošanās ierobežojumus! Pēc darbu noslēguma būs pieejama uzlabota laipa, pa kuru būs ērtāk pārvietoties, vienkāršāk “samainīties” utt.

Cenas tīrelis atrodas “Rīgas mežu” Tīreļu mežniecībā. Tā ir īpaši aizsargājama vieta  – dabas liegums un Natura 2000 teritorija. Tīrelis atrodas aptuveni 30 km no Rīgas centra, Mārupes novada Babītes pagastā. Šī vieta un tajā esošās dabas vērtības ir izveidojušās sauszemes pārpurvošanās rezultātā; purvs sācis veidoties pirms apmēram 5000 gadiem. Tā dienvidrietumu daļā ir meža masīvs. Tīrelī ir vairāki ezeri, lielākais – Skaista ezers. Cenas tīreļa laipas kopīgas garums ir ap 4 km.

Vienlaikus “Rīgas meži” aicina izmantot piedāvātās atpūtas iespējas gan Tīreļu mežniecībā, gan citviet uzņēmuma teritorijās. Piemēram:

  • “Rīgas mežu” taku kontā https://ieej.lv/YQjNc pieejamas digitāli marķētas takas, kas ved pa visām piecām uzņēmuma mežniecībām, tās ir dažāda garuma un sarežģītības. Taku maršruti tiek regulāri papildināti. Lai izmantotu “Rīgas mežu” digitālās takas, viedierīcē jābūt lietotnei “Komoot”,
  • Viena no takām – vēsturisko Ziemassvētku kauju vietu apkārtnē, atrodas Tīreļu mežniecībā: https://ej.uz/o4es,
  • Vairāk par atpūtas iespējām “Rīgas mežos”: https://ej.uz/wvur.

Piedāvājot “Rīgas mežu” radītās takas, uzņēmums aicina veidot arī katram savas takas “Rīgas mežos” un atzīmēt tās ar mirkļbirku #RadiTakasRīgasMežos!

laipas remonts

 

SIA “Rīgas meži”