Pilnveidots sociālo pakalpojumu klāsts

30.05.2024.

31. maijā spēkā stājas grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 24/2023 “Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”, kuros ietverti gan Mārupes novada Sociālā dienesta, gan iedzīvotāju ierosinājumi pieejamo sociālo pakalpojumu klāsta pilnveidošanai, ņemot vērā Mārupes novada iedzīvotāju grupu vajadzības un intereses.

Pēc Mārupes novada Sociālā dienesta ierosinājumiem saistošie noteikumi papildināti ar:  

  • Drošības pogas pakalpojumu, kas ietver cilvēka diennakts uzraudzību, neatliekamo palīdzību un psiholoģisko atbalstu, izmantojot īpašu saziņas sistēmu - saziņas iekārtu un signālpogu, kas atrodas aprocē vai kulonā. Tas paredzēts cilvēkiem, kuri nespēj par sevi parūpēties. 24 stundu saikne ar zvanu centru garantē drošības sajūtu gan cilvēkam, kurš saņem Drošības pogas pakalpojumu, gan viņa tuviniekiem (atrodoties darbā, atvaļinājumā, komandējumā, citā dzīves vietā vai pilsētā). Pakalpojums tiek nodrošināts 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Drošības pogas pakalpojumu var saņemt kopā ar aprūpes mājās pakalpojumu vai atsevišķi.
  • Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem un jauniešiem ar uzvedības vai atkarības problēmām, iesaistot mērķgrupu bērnu un jauniešu atbalsta programmās.
  • Pilnveidotu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar invaliditāti.

Tāpat ir ņemti vērā, iekļaujot grozījumos, trīs iedzīvotāju ierosinājumi - 88. punktā paredzēt, ka sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar invaliditāti piešķir, izvērtējot personas individuālās vajadzības, kā arī ierosinātajā redakcijā apstiprināti grozījumi 90. un 93. punktos par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma personām ar invaliditāti saņemšanu. Saistošo noteikumu projekta izstrādē piedalījusies arī Mārupes novada biedrība "Kopā savā novadā".

Pašvaldības budžetā 2024. gadā saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai paredzēti 650 000 eiro.

Saistošo noteikumu (grozījumu) pilns teksts

Sabiedrības informēšanas un multimediju nodaļa