Pieņemti "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā"

28.12.2021.

2022. gada 1. janvārī stāsies spēkā Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 24/2021 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā”.

Saistošie noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku – suņu un kaķu īpašnieku (turētāju) - tiesības un pienākumus, atbildību par noteikumu neievērošanu, suņu un kaķu reģistrācijas kārtību un klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas kārtību Mārupes novada pašvaldībā.

Noteikumu mērķis ir nodrošināt, lai mājdzīvnieku turēšana neapdraudētu un netraucētu citus dzīvniekus un cilvēkus, kā arī samazināt Mājdzīvnieku radīto traumu skaitu un iespējas inficēties ar trakumsērgu, novērst postījumus apstādījumos, dārzos un citās publiskās teritorijās.

Ar saistošo noteikumu pilno versiju var iepazīties šeit: Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 24/2021 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā” (pieņemti 2021. gada 24. novembrī)

Īsumā par mājdzīvnieku turēšanas kārtību un pienākumiem:

  • mājdzīvnieki jāreģistrē mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē;
  • savā teritorijā nepieļaut klaiņojošu mājdzīvnieku uzturēšanos, barošanu (izņemot īpaši ierīkotās un apzīmētās vietās);
  • mājdzīvniekiem paredzētā ēdiena novietošana koplietošanas telpās vai sabiedriskā vietā ir aizliegta (izņemot īpaši ierīkotās un apzīmētās vietās un nodrošinot vietas sakopšanu);
  • dzīvojamo māju tuvumā drīkst turēt sterilizētus bezsaimnieka kaķus, ja ir nodrošināta to labturība un apzīmēšana;
  • nodrošināt suņu reģistrēšanu, turēšanu un vakcināciju atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
  • nepieļaut, ka mājdzīvnieki piemēslo dzīvojamo un sabiedrisko ēku telpas un publisko ārtelpu;
  • nepieļaut mājdzīvnieku atrašanos iestādēs, sabiedriskajās ēkās, stadionos un sporta laukumos, bērnu spēļu laukumos un sabiedriskos pasākumos (ja vien darbības nav saistītas ar dzīvnieku paraugdemonstrējumiem vai izstādēm);
  • nepieļaut mājdzīvnieku peldināšanu publiskās peldvietās;
  • nepieļaut, ka mājdzīvnieki bojā apkārtējo vidi.

Tāpat saistošajos noteikumos atrunāta kārtība saistībā ar klaiņojošu mājdzīvnieku izķeršanu, izolāciju un eitanāziju.

Uzraudzību par šo saistošo noteikumu ievērošanu veic Mārupes novada pašvaldības policija, kam arī aicinām ziņot par klaiņojošiem vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem mājdzīvniekiem.