Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādē

09.02.2016.

Mārupes novada Dome 2016. gada 25.janvārī ir noslēgusi līgumu ar SIA “Reģionālie projekti” par Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādi. Labiekārtošanas plāna izstrādes mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu ar teritorijas labiekārtošanu saistītu piedāvājuma plānu un izstrādāt vienotas vadlīnijas ar teritorijas labiekārtošanu noteiktām jomām (ceļu un ielu tīkls un kvalitāte, ielu apgaismojums, publisko saimniecisko teritoriju kvalitātes analīze, apstādījumu teritorijas, mazās arhitektūras formas, kultūrvēsturiskās vērtības u.c.) Mārupes novada teritorijā.

Mārupes novada Dome aicina novada iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus aktīvi iesaistīties Labiekārtošanas plāna izstrādē un pieteikties līdzdarbībai:

  • piedaloties darba grupās;
  • piedaloties plāna izstrādes semināros;
  • sniedzot priekšlikumus Labiekārtošanas plāna izstrādē;

Lūdzam pieteikties līdzdalībai līdz 2016.gada 19.februārim, elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu ilze.kremere@marupe.lv vai rakstiski, adresējot to Mārupes novada Domei, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167, norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo līdzdalības veidu.