Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu par autoceļa A 5 posma pārbūvi

13.01.2021.

Vides pārraudzības valsts birojs 2020. gada 22. decembrī (Lēmums Nr.5-02/21) ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūve par ātrgaitas autoceļu (VAS “Latvijas Valsts ceļi”).

Paredzētās darbības ietvaros plānota autoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A10) pārbūve par ātrgaitas/ātrsatiksmes  (perspektīvā - automaģistrāle ) ar divām brauktuvēm (4 braukšanas joslas, normālprofils NP 26). Autoceļam plānoti divlīmeņu ceļumezgli ar visiem nozīmīgākajiem autoceļiem (galvenokārt ar valsts galvenajiem un valsts reģionālajiem autoceļiem). Projekta ietvaros plānots precizēt ceļu mezglu konfigurāciju un paralēlo ceļu izvietojumu.

Atļautais braukšanas ātrums minētajā autoceļa posmā paredzēts 130 km/h, izņemot vietas, kur tas objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams (piemēram, mezglu zonās). 


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu par autoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūve par ātrgaitas autoceļu (turpmāk – Paredzētā darbība).

Vides pārraudzības valsts birojs 2020. gada 22. decembrī (Lēmums Nr.5-02/21) ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Autoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūve par ātrgaitas autoceļu (VAS “Latvijas Valsts ceļi”).

Paredzētās darbības ierosinātājs: Latvijas valsts ceļi VAS, Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1050.

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: autoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūve par ātrgaitas autoceļu. 

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Babītes, Mārupes, Olaines un Ķekavas novadi.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās darbības ietvaros plānota autoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A10) pārbūve par ātrgaitas/ātrsatiksmes (perspektīvā - automaģistrāle) ar divām brauktuvēm (4 braukšanas joslas, normālprofils NP 26). Autoceļam plānoti divlīmeņu ceļumezgli ar visiem nozīmīgākajiem autoceļiem (galvenokārt ar valsts galvenajiem un valsts reģionālajiem autoceļiem). Projekta ietvaros plānots precizēt ceļu mezglu konfigurāciju un paralēlo ceļu izvietojumu.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts, šī likuma 1. pielikuma 11. punkts.

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums pieejams šeit