Paziņojums par būvniecības ieceres pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūvei ar saimniecības ēkām nodošanu publiskai apspriešanai

14.01.2019.

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai:

Būvniecības Ieceres nosaukums: Privātā pirmsskolas izglītības jaunbūve ar saimniecības ēkām
Adrese: “Atstari”, Mārupe
Zemes kadastra Nr.: 8076 008 0171

PII_publiska_apspriede.png

Ierosinātājs: SIA “Pillar 3” reģ. NR. 4010319306.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA "A.R.design" Būvkom.reģ.nr. 8674-R; Reģ.nr.40103316360

Atsauksmes var iesniegt Mārupes novada būvvaldē, Mārupe, Daugavas iela 29; LV-2167, no 14.01.2019. plkst. 9.00 līdz 15.02.2019. plkst.18:00 un elektroniski uz e-pasta adresi Helvijs.stengrēvics@yahoo.com.

Publiskās apspriešanas sapulce 24.janvārī plkst. 17.30 Mārupes novada domes vestibilā.

2019.gada 11.janvāra Mārupes novada būvvaldes lēmums Nr.3

Paziņojums

Aptaujas lapa

Būvtāfele

Vizualizācija 1

Vizualizācija 2

Vizualizācija 3