Paveiktais sabiedriskās kārtības nodrošināšanā martā

17.04.2023.

Laika posmā no 1. marta līdz  31. martam Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 153 izsaukumus.  

 • Tika saņemta informācija, ka transportlīdzekļa vadītājs, iespējams, sēdies pie automašīnas stūres alkohola reibumā. Veicot teritorijas apsekošanu, tika pamanīta minētā automašīna kustībā, pārbaudes laikā automašīnas vadītājam tika konstatēta alkohola ietekme, pēc kā transportlīdzekļa vadītājs tika nodots Ceļu policijas darbiniekiem procesuālo darbību veikšanai.
 • Tika saņemts izsaukums uz daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpu, kur norisinās konflikts starp personām. Pēc konflikta,  pārbaudot vienu personu policijas datu bāzēs, tika noskaidrots, ka persona ir izsludināta meklēšanā. Persona tika nodota iestādei, kura bija izsludinājusi to meklēšanā.  
 • Tika saņemts izsaukums par veikalā aizmigušu personu. Veicot procesuālās darbības, persona nogādāta atskurbšanai un administratīvās lietvedības nodrošināšanai.
 • Tika saņemta informācija par transportlīdzekļa vadītāju, kurš bija sēdies pie automašīnas stūres alkohola reibumā. Pārbaudes laikā automašīnas vadītājam tika konstatēta alkohola ietekme, pēc kā transportlīdzekļa vadītājs tika nodots Ceļu policijas darbiniekiem procesuālo darbību veikšanai.
 • Pašvaldības policijā tika nodotas divas autobusa pieturā atrastas somas. Veicot pārbaudi, somu saturā starp mantām konstatēt trīs maisiņi ar narkotikām līdzīgām vielām. Somas ar saturu un dokumentiem nodotas Valsts policijas darbiniekiem procesuālo darbību veikšanai.
 • Pašvaldības policijas inspektori patrulēšanas laikā pa Mārupi aizturēja motorollera vadītāju, kurš bija sēdies pie stūres bez vadītāja apliecības un aizsargķiveres. Vadītājs tika nodots Ceļu policijas darbiniekiem.   

 

Laika posmā no 2023. gada 1. marta līdz 31. martam Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas uzsāka 128 administratīvā pārkāpuma lietas: 

 • par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā – 5;
 • par sabiedriskās kārtības traucēšanu – 1;
 • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma pārkāpumiem – 1;
 • par Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārkāpumiem – 10; 
 • par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – 60;
 • par Ceļu satiksmes likuma pārkāpumiem  – 27;
 • par aizlieguma atrasties uz ūdenstilpnes ledus pārkāpumu – 7;
 • par Dzīvesvietas deklarēšanas likuma pārkāpumiem – 2;
 • par Dzīvnieku aizsardzības likuma pārkāpumiem – 1;
 • par Enerģētikas likuma pārkāpumiem – 2;
 • par Mārupes novada pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpumiem – 10;
 • Atteikums uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu – 2.
   

 

DIENNAKTS TUMŠAJĀ LAIKĀ AICINĀM LIETOT ATSTAROTĀJUS

Aicinām gājējus ievērot Ceļu satiksmes noteikumu prasības diennakts tumšajā laika posmā - ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kuri atrodas uz brauktuves vai nomales, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.


SUŅIEM JĀBŪT REĢISTRĒTIEM LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRĀ

Pēdējā laikā regulāri tiek saņemti izsaukumi un sūdzības par klaiņojošiem un agresīviem suņiem, tādēļ vēlamies atgādināt, ka suņa īpašnieka pienākums ir rūpēties par savu mājdzīvnieku un nepieļaut tā klaiņošanu. Visiem suņiem, sasniedzot sešu mēnešu vecumu,  ir jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centrā.

Suņi, kuri ir reģistrēti, klaiņošanas gadījumā netiek nogādāti patversmē, jo pašvaldības policijai ir iespēja noskaidrot īpašnieku un to atdot īpašniekam, neradot papildu izmaksas par patversmes pakalpojumiem. Lūgums ievērot šīs prasības un atbildīgi izturēties pret likumā noteiktiem pienākumiem.


PAREIZA UZRAKSTU UN MĀJU NUMERĀCIJAS PLĀKŠŅU IZVIETOŠANA

Atgādinām, ka 2022. gada 18. novembrī spēkā stājušies Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 48/2022 “Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu izvietošana un noformēšana Mārupes novadā”, kas nosaka kārtību, kādā Mārupes novada administratīvajā teritorijā noformējamas un izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu, nekustamo īpašumu adrešu plāksnes, kā arī administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpumiem. Noteikumu mērķis ir nodrošināt adresācijas objekta atrašanās vietas ātru noteikšanu un veidot vienotu vizuālo tēlu ar ielu nosaukumu plāksnēm.

Mārupes novada pašvaldības policija