Paveiktais sabiedriskās kārtības nodrošināšanā augustā

19.09.2023.

Laika posmā no 1. līdz  31. augustam Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 221 izsaukumu.

 • Tika saņemta informācija no iedzīvotājiem, ka personas atvedušas dažādus sadzīves atkritumus uz mežu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika konstatētas personas, kas atvedušas atkritumus, veicot preventīvas pārrunas, panākts, ka atkritumi savākti un izvesti no meža.

 

 • Tika saņemta informācija, ka pie kapiem atrodas persona tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas traucē apkārtējiem. Pašvaldības policija nekavējoties ieradās notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā. Pēc apstākļu noskaidrošanas tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

 

 • Tika saņemta informācija, ka daudzdzīvokļu nama pagalmā atrodas persona tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas traucē apkārtējiem. Pašvaldības policija nekavējoties ieradās notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Tika izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kas hospitalizēja personu uz slimnīcu. 

 

 • Tika saņemta informācija par bīstami sasvērušos elektrības stabu pēc ceļu satiksmes negadījuma. Notikuma vietā veikta vietas ierobežošanas, paziņots par nepieciešamību atslēgt elektrību, sagaidīts, ka elektrības padeve atslēgta.
 • Tika saņemts izsaukums par to, ka degvielas uzpildes stacijā ienācis vīrietis ar veselības problēmām. Uz notikuma vietu izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki, kuri pēc personas apskates policijas pavadībā personu nogādāja uz stacionāru.
 • Tika saņemts izsaukums par konfliktu starp autobusa un skūtera vadītāju. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja notikuma apstākļus un uz notikuma vietu izsauca Valsts policijas ceļu policijas darbiniekus.

 

Laika posmā no 1. augusta līdz 31. augustam Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas uzsāka un pieņēma lēmumu par 105 administratīvā pārkāpuma lietām:

 

 • Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā – 10;
 • Par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem – 7;
 • Par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu – 1;
 • Par Bērnu tiesību aizsardzības likuma pārkāpumiem – 2;
 • Par Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārkāpumiem – 12;
 • Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – 27;
 • Par Ceļu satiksmes likuma pārkāpumiem  – 28;
 • Par Dzīvnieku aizsardzības likuma pārkāpumiem – 1;
 • Par Dzīvesvietas deklarēšanas pārkāpumiem – 3;
 • Par Tabakas izstrādājumu aprites likum pārkāpumiem – 2;
 • Par Saistošo noteikumu pārkāpumiem – 9;
 • Atteikts uzsākt administratīvo lietvedību – 3.

 

 

Saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 48/2022 „Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu izvietošana un noformēšana Mārupes novadā” nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, tiesiskajam valdītājam ir jānodrošina uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavošana un uzstādīšana savā īpašumā, ievērojot šādus nosacījumus:

 • ēkas numura plāksnes apakšējā daļā jānorāda īpašuma piederība – „privātīpašums” vai īpašnieka uzvārds, vai juridiskās personas nosaukums;
 • ēkas numerācijas plāksne ir uzstādāma 2,5 m augstumā no zemes (skaitot līdz plāksnes augšējai malai), to izvietojot redzamā vietā.

Mārupes pagastā:

uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas tumši zaļā krāsā (numurs  5050-G  NCS sistēmā);

 • uzrakstu šrifts balt helvetica bold CE baltā krāsā;
 • ēku numerācijas plāksnes izmērs - 320 x 220 mm, ielu un lauku mājas nosaukuma plāksnes izmērs - 160 x 560 mm.

Babītes un Salas pagastā:

 • uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas zilā krāsā (numurs RAL 5013 NCS sistēmā);
 • uzrakstu šrifts: Oswald, cipariem: Oswald BoldCE baltā krāsā;
 • ēku numerācijas plāksnes izmērs - 320 x 220 mm, ielu un lauku mājas nosaukuma plāksnes izmērs (augstums x platums) 160 x 640 mm.

Pašvaldības policija informē, ka pēdējā laikā regulāri tiek saņemti izsaukumi un sūdzības par klaiņojošiem un agresīviem suņiem, tādēļ vēlamies atgādināt, ka suņa īpašnieka pienākums ir rūpēties par mājdzīvniekiem un nepieļaut to klaiņošanu. Visiem suņiem, sasniedzot sešu mēnešu vecumu, ir jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centrā. Suņi, kuri ir reģistrēti, klaiņošanas gadījumā netiek nogādāti patversmē, jo pašvaldības policijai ir iespēja noskaidrot īpašnieku un to nodot īpašniekam, neradot īpašniekam papildu izmaksas par patversmes pakalpojumiem. Lūgums ievērot šīs prasības un atbildīgi izturēties pret likumā noteiktajiem pienākumiem.

 

Pašvaldības policija aicina gājējus ievērot Ceļu satiksmes noteikumu prasības diennakts tumšajā laika posmā - ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kuri atrodas uz brauktuves vai nomales, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.          

Mārupes novada pašvaldības policija