Pašvaldības paziņojums par nodomu aizliegt ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu

31.03.2015.

Mārupes novada pašvaldība paziņo par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai Mārupes novada teritorijā līdz 2030.gadam.

Mārupes novada pašvaldība plāno noteikt aizliegumu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai novada teritorijā līdz 2030. gadam, skatot šo jautājumu 2015.gada 15.aprīļa Vides un komunālo jautājumu komitejas sēdē un virzot uz 2015.gada 22.aprīļa Domes sēdi lēmumu „Par nodomu izteikt aizliegumu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai Mārupes novadā”.

Lai pieņemtu lēmumu par ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanas aizlieguma noteikšanu Mārupes novada teritorijā, pašvaldība aicina novada iedzīvotājus līdz 13.aprīlim (ieskaitot) piedalīties aptaujā un izteikt savu viedokli šajā jautājumā.

Aicinām izteikt viedokļus, aizpildot aptaujas anketu, kas pieejama:

  • Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, 
  • Mazcenu bibliotēkā Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē,
  • dienas centros Tīrainē, Jaunmārupē un Skultē

Anketa aizpildīšanai pieejama arī šeit

Tāpat viedokli līdz iepriekš norādītajam datumam varat izteikt, nosūtot to brīvā formā uz elektroniskā pasta adresi janis.rusenieks@marupe.lv

Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā tiks uzskatīta par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.