Par pabalsta izmaksu politiski represētām personām

21.02.2024.

Atgādinām, ka politiski represētām personām atbilstoši saistošajiem noteikumiem “Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas” atkārtota pabalsta saņemšanai iesniegumi no jauna nav jāraksta.

 

Šāds iesniegums ir jāiesniedz, tikai pirmo reizi vēršoties Mārupes novada Sociālajā dienestā vai ja mainās pabalsta pieprasītāja dati (adrese, tālruņa numurs, kredītiestādes konts vai cita būtiska informācija). Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu un turpmāk katru kalendāra gadu pirms jauna lēmuma pieņemšanas pārbauda pabalsta pieprasītāja atbilstību saistošajiem noteikumiem.

Tiesības saņemt pabalstu ir politiski represētām personām, kuras vismaz vienu gadu nepārtraukti pirms pabalsta pieprasīšanas deklarējušas dzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā un tur faktiski dzīvo.

Pabalsta apmērs ir 150 eiro gadā, un to izmaksā līdz 2024. gada 16. martam.

Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt uz norādītajiem tālruņa numuriem:

  • 29537481 – Babītes un Salas pagasta iedzīvotājiem;
  • 27096017 – Mārupes pilsētas un Mārupes pagasta iedzīvotājiem.

Mārupes novada Sociālais dienests