Par izpēti „Starptautiskās lidostas” Rīga” sasaiste ar valsts galveno autoceļu tīklu un pilsētas maģistrālajām ielām”

15.03.2011.

Pēc Satiksmes ministrijas iniciatīvas tiek veikta izpēte starptautiskās lidostas” Rīga” sasaistei ar valsts galveno autoceļu tīklu un pilsētas maģistrālajām ielām. Mārupes novada iedzīvotājiem  šis projekts vairāk pazīstams ar nosaukumu: Dienvidu tilta turpinājums līdz lidostai „Rīga”, kas Mārupes novada teritorijas plānojumā 2009. gadā izstrādājot tā grozījumus tika iezīmēts, kā turpmākās izpētes un plānošanas teritorija 60m platā joslā no Jelgavas šosejas ( valsts autoceļš A-8 ) līdz lidostas pievedceļam ( valsts autoceļš P-133 ).

Izpēti  veic SIA „BRD projekts” . Uz doto brīdi ir precizēts ceļa trases novietojums un tā parametri atbilstoši Mārupes novada teritorijas plānojumā rezervētajai teritorijai, apzināti ceļa trasei blakus esošie īpašumi un to īpašnieki. SIA „BRD projekts” informēs pieguļošo zemju īpašniekus nosūtot tiem informatīvos materiālus un noskaidros to principiālās prasības saistībā ar paredzēto ceļa būvniecību.

Ar izpētes materiāliem iespējams iepazīties Mārupes novada Domes 1.stāva vestibilā un SIA „BRD projekts” mājas lapā http://www.brd.lv/link/procesa.html#lidosta līdz 2011.gada 31.martam.