Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību "I kārta 1A viesu māja 1B viesu māja, sūkņu māja, II kārta 1C viesu māja" nekustamajā īpašumā Rudzrogu iela 1

03.06.2020.

Izskatot īpašnieka  2020.gada 25.maija ar reģ. Nr.BIS-BL-235470-2531 būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā būvniecības iecerei I kārta 1A viesu māja 1B viesu māja, sūkņu māja, II kārta 1C viesu māja jaunbūves būvniecība nekustamā īpašumā Rudzrogu iela 1 (kadastra Nr. 8076-007-0046, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-2824), Mārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde lēmusi par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību.

2020.gada 1.jūnija MĀRUPES NOVADA BŪVVALDES SĒDES PROTOKOLA Nr.9 LĒMUMS Nr.1 "Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību"