Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecības ieceres tirdzniecības laukuma jaunbūves būvniecībai nekustamā īpašumā Vienības gatve 147, Mārupē

17.01.2020.

Izskatot (...) personas kods (...), 2020.gada 09.janvāra ar reģ. Nr.2/9/9 būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā būvniecības ieceres tirdzniecības laukuma jaunbūves būvniecībai nekustamā īpašumā Vienības gatve 147 (kadastra Nr. 80760070385), Mārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde lēmusi noteikt, ka tirdzniecības laukuma būvniecības ieceres īstenošanai ir nepieciešama publiskā apspriešana.

2020.gada 17.janvāra MĀRUPES NOVADA BŪVVALDES SĒDES PROTOKOLA Nr.2 PIELIKUMS Nr.2 LĒMUMS Nr.2 "Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību"