Par aukles pakalpojuma saņemšanu

09.12.2022.

Vecākus, kuriem ir noslēgts līgums ar pašvaldību par aukles pakalpojuma saņemšanu, aicinām pievērst uzmanību līguma darbības termiņam.


Gadījumā, ja līguma beigu termiņš ir 2022. gada 31. decembris un aukles pakalpojumu vēlaties turpināt, nepieciešams pagarināt līguma izpildes termiņu.


Iesniegumu ar lūgumu turpināt saņemt pašvaldības līdzfinansējumu aukles pakalpojumu apmaksai vecākam jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz e-pasta adresi: agnese.lauska@marupe.lv. Iespējams iesniegumu nosūtīt arī pa pastu Izglītības pārvaldei (adrese: Konrādu iela 5,  Mārupe, Mārupes novads, LV-2167) vai ievietojot pastkastē pie ieejas durvīm.


Izglītības pārvalde