Objekta „Starptautiskās lidostas „Rīga” sasaistes ar valsts galveno autoceļu tīklu un pilsētas maģistrālajām ielām izpēte” gala ziņojuma tehniski ekonomiskā analīze. Skatīt šeit