Norit aktīvs darbs Mārupes novada konsultatīvajās padomēs

03.09.2020.

Paldies visiem, kas atsaucās iepriekš uz aicinājumu pieteikties sabiedriskajam darbam Mārupes novada konsultatīvajās padomēs. Mārupes novada dome turpina iesaistīt sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā, organizējot darbu konsultatīvajās padomēs, kuru mērķis ir sekmēt koordinētu un saskaņotu nozaru attīstību Mārupes novadā, iesaistīto institūciju, uzņēmēju, sabiedrisko organizāciju, iedzīvotāju lēmumu pieņemšanas procesā.

Mārupes novadā konsultatīvās padomes izveidotas kopš 2016. gada, kuras darbojas saskaņā ar apstiprinātajiem konsultatīvo padomju nolikumiem.  Līdz 2020. gadam darbojās sešas konsultatīvas padomes - Kultūrvides konsultatīvā padome, Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padome, Izglītības un jaunatnes konsultatīvā padome, Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome, kā arī Tūrisma konsultatīvā padome un Mārketinga konsultatīvā padome.

2020. gada 29. aprīlī Mārupes novada dome apstiprināja jaunus konsultatīvo padomju nolikumus, nolikumos atrunājot konsultatīvās padomes darbības mērķus, uzdevumus un pienākumus. Izstrādājot grozījumus nolikumos tika vērtēta arī konsultatīvo padomju darbība un tika pieņemts lēmums apvienot Tūrisma un Mārketinga konsultatīvās padomes. Līdz ar to šobrīd darbojas piecas konsultatīvās padomes - Kultūrvides konsultatīvā padome, Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padome, Izglītības un jaunatnes konsultatīvā padome, Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome un  Tūrisma un Mārketinga konsultatīvā padome. Jāpiemin, ka būtiskākie grozījumi nolikumos ir saistīti ar konsultatīvo padomju sastāvu, līdzsvarojot sabiedrības (nevalstisko organizāciju, biedrību, komersantu utml.) un pašvaldības pārstāvju īpatsvaru.

Ar katras konsultatīvās padomes nolikumu var iepazīties Mārupes novada mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/ Sabiedrības līdzdalība/ Konsultatīvās padomes/

Katru gadu konsultatīvās padomes sanāk vismaz 3-4 reizes, kurās tiek izskatīti aktuāli nozaru jautājumi. Piemēram, 2020. gada 9. martā Tūrisma un mārketinga konsultatīvajā padomē notika diskusijas par turpmākajiem projektiem tūrismā. 2020. gada 29. jūnijā uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvajā padomē noritēja diskusija par Administratīvi teritoriālo reformu un pilsētas statusa piešķiršanu, tā plusiem un mīnusiem. Kā šie procesi ietekmēs Mārupes novada uzņēmējdarbības vidi u.tml.

2020. gada 10. augustā Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomē notika diskusijas par Mārupes novada izglītības iestāžu karjeras izglītības plāna 2020. – 2025.gadam 1. redakciju un par Mārupes novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020.-2025.gadam 1.redakciju.

2020. gada 7. septembrī ir plānota Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome, kuras laikā diskutēsim par sporta nozarē jaunajiem attīstības projektiem, kas tiks plānoti un attīstīti Tīraines dārzu teritorijā, kā arī par aktualitātēm sporta jomā.