Mārupes Pašvaldības policijas atskaite

23.03.2016.

Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu 14.03.2016-20.03.2016.

ATGĀDINĀJUMS!

Saskaņā ar Mārupes novada domes Saistošiem noteikumiem Nr.11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”, nekustamā īpašuma īpašniekam (īpašniekiem), tiesiskajam valdītājam (valdītājiem) vai lietotājam (lietotājiem) ir jānodrošina uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavošana un uzstādīšana savā īpašumā, ievērojot šādus nosacījumus:

 • uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas tumši zaļā krāsā (numurs 5050-G NCS sistēmā);
 • uzrakstu šrifts balt helvetica bold CE baltā krāsā;
 • ēku numerācijas plāksnes (320 x 220 mm), ielu un lauku mājas nosaukuma plāksnes (160 x 560 mm);
 • ēkas numura plāksnes apakšējā daļā jānorāda īpašuma piederība – „privātīpašums” vai īpašnieka uzvārds, vai juridiskās personas nosaukums;
 • ēkas numerācijas plāksne ir uzstādāma 2,5 m augstumā no zemes (skaitot līdz plāksnes augšējai malai), to izvietojot redzamā vietā.

 

No 2016.gada 1.jūlija visiem suņiem, kuri līdz šim laikam būs sasnieguši sešu mēnešu vecumu, būs jābūt reģistrētiem vienotajā mājas dzīvnieku datu bāzē, kā arī iezīmētiem ar mikroshēmu jeb čipotiem. Ar mikroshēmu iezīmētajiem dzīvniekiem būs vieglāk atrast saimnieku, ja suns būs noklīdis, kā arī nepieciešamības gadījumā, nolasot datus, varēs noteikt, vai suns ir potēts, piemēram, pret trakumsērgu. Suņu īpašnieki, kas nebūs veikuši augstāk noteiktos pasākumu tiks saukti pie administratīvās atbildības pēc LAPK 107.panta.

Lai diennakts tumšajās stundās bērni un pieaugušie būtu pasargāti no ceļu satiksmes negadījumiem, Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

Atbilstoši Mārupes novada Domes 2010.gada 18.augusta saistošo noteikumu Nr.11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kartību Mārupes novadā” 7.punkta  prasībām, aicinām sakopt piederošo īpašumu teritorijā esošos novadgrāvjus, izcērtot tajos esošos krūmus un kokus, kuru celma diametrs mazāks par 12 cm.

 peļu klijāns

14.03.2016. plkst. 09:54 tika saņemts izsaukums uz  Jaunmārupi, kur kādā privātīpašumā ir iekļuvis peļu klijāns, kuram ir traumēts spārns, bet iedzīvotāji nevar sniegt palīdzību, jo baidās no putna agresīvās reakcijas. Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka ievainotais peļu klijāns ir agresīvs, tādēļ lai viņam sniegtu palīdzību tika izsaukts speciālists no dzīvnieku patversmes Mežavairogi.

16.03.2016. plkst. 17:44 tika saņemts izsaukums uz Daugavas ielu, Mārupē, kur vairākas personas bojā apstādījumus laužot pūpolus. Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka personas apstādījumos nolauztos pūpolu zarus ir sakrāvuši divās somās promnešanai. Par apstādījumu bojāšanu abām personām sastādīti administratīvā pārkāpuma protokolus.

17.03.2016. plkst. 00:03 tika saņemts izsaukums uz Druvas ielu, Mārupē, kur jaunieši trokšņojot un traucējot naktsmieru. Ierodoties notikuma vietā tika sastapti vairāki jaunieši, kuri pēc policijas aizrādījuma trokšņošanu pārtrauca. Ar jauniešiem tika veiktas preventīva rakstura pārrunas kuru laikā tās tika brīdinātas par atbildību, kas var iestāties par naktsmiera traucēšanu.

19.03.2016. plkst. 13:40 tika saņemts izsaukums uz Stīpnieku ceļu, Mārupē, kur iespējams nelikumīgi tiek zāģēti koki. Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka nozāģēti seši koki, kuru celma diametrs pārsniedz 20 cm. Sakarā ar to, ka zemes īpašniekam nebija izsniegta Mārupes novada domes koku ciršanas atļauja, par doto faktu uzsākta administratīvā lietvedība.

19.03.2016. plkst. 23:47  tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, kur pie tenisa kortiem uz zemes guļ vīrietis. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika noskaidrota vīrieša personība. Ņemot vērā to, ka uz zemes guļošajām vīrietim bija acīmredzamas veselības problēmas un ķermeņa atdzīšanas pazīmes, uz notikuma vietu tika izsaukta NMP, kura personu hospitalizēja.

20.03.2016. plkst. 12:55 tika saņemts izsaukums uz Neļķu ielu, Jaunmārupē sakarā ar to, ka pa ielu stiprā alkohola reibumā streipuļo kāda persona. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts ka norādītā persona jau gulēja uz zemes ceļa malā. Persona tika aizturēta un nogādāta Mārupes novada pašvaldības policijā atskurbšanai un apstākļu noskaidrošanai, viņa izelpā konstatēta alkohola koncentrācija 4,74 promiles. Pret personu uzsākta administratīvā lietvedība.

20.03.2016. plkst. 13:19 tika saņemts izsaukums uz Liliju ielu, Mārupē kur klaiņo liels suns, kas traucē apkārtējiem iedzīvotājiem brīvi pārvietoties. Ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Notikuma vietā tika noskaidrots suņa īpašnieks, pret kuru tika uzsākta administratīvā lietvedība par dzīvnieku turēšanas un labturības prasību pārkāpšanu. Suns atgriezts īpašniekam.

20.03.2016. plkst. 16:00 tika saņemts izsaukums uz Rožleju ielu, Mārupē kur grāvī atrodas guļoša persona. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika sastapts notikuma liecinieks, kurš norādīja uz  personu, kura tagad streipuļo pa Rožleju ielas ceļa braucamo daļu, būdama stiprā alkohola reibuma stāvoklī, apdraudot sevi un citus satiksmes dalībniekus. Persona tika aizturēta un nogādāta policijas iecirknī. Pret personu uzsākta administratīvā lietvedība par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cieņu.

Laika posmā no 14.marta - 20. martam Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 35 administratīvā pārkāpuma protokolus.

 • Pēc LAPK 149.10 (Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana) – 8;
 • Pēc LAPK 149. 23 panta 2. daļas (Par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu) – 7;
 • Pēc LAPK 106.panta (dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana)- 1;
 • Pēc LAPK 171. panta 1.daļas un 2.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) – 1;
 • Pēc LAPK 171. 1 panta 1.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanās alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais) – 1;
 • Pēc LAPK 140. panta 4.daļas (Par informācijas un reklāmas plakātu uzstādīšanu autoceļu zemes nodalījuma joslā vai aizsargjoslā bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas) – 1;
 • Pēc LAPK 51.panta 2.daļas (Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos) – 11;
 • Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem – 5.

 

Atgādinām, ka smēķēt ir aizliegts: zem sabiedriskā transportlīdzekļu pieturvietu nojumēm, bērnu rotaļu laukumos, parkos, skvēros, daudz dzīvokļu māju kāpņu telpās.

 • Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka bērniem un jauniešiem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, aizliegts atrasties sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas uzraudzības nakts laikā. Par nakts laiku ir uzskatāms laiks no plkst.22.00 līdz 6.00.
 • Sakarā ar to, ka palielinās velosipēdu zādzību skaits no privātīpašuma teritorijām, lūgums, īpašniekiem neatstāt (velosipēdus u.c. mantas) bez uzraudzības.
 • Braucot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, velosipēdam abos sānos (riteņos) jābūt aprīkotam ar diviem oranžiem (dzelteniem) gaismas atstarotājiem, kā arī priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, velosipēdam priekšpusē jābūt aprīkotam ar baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu atstarotāju. CSN223