Mārupes Pašvaldības policija informē par notikumiem novadā

17.04.2018.

Laika posmā no 9.aprīļa– 15.aprīlim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 49 izsaukumus.

 

09.04.2018. plkst 11:25 tika saņemts izsaukums uz Tīraini sakarā ar to, ka tiek dedzināti atkritumi (zari). Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, ar sastapto personu tika veiktas pārrunas, kuru laikā personai izskaidrots, ka atkritumu dedzināšana ir aizliegta un, ka par to ir paredzēta administratīvā atbildība. Atkritumu dedzināšana tika izbeigta. Policijas darbinieki nolēma aprobežoties ar mutvārdu aizrādījumu.

09.04.2018. plkst 13:40 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar to, ka ka tiek dedzināti atkritumi (zari). Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, ar sastapto personu tika veiktas pārrunas, kuru laikā personai izskaidrots, ka atkritumu dedzināšana ir aizliegta un, ka par to ir paredzēta administratīvā atbildība. Atkritumu dedzināšana tika izbeigta. Policijas darbinieki nolēma aprobežoties ar mutvārdu aizrādījumu.

09.04.2018. plkst 22:05 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar ģimenes konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka viena persona uzvedas agresīvi un ir veikusi īpašuma bojāšanu. Ņemot vērā, ka pēc vairākkārtējiem policijas darbinieku aizrādījumiem persona turpināja veikt prettiesiskas darbības un  uzvesties agresīvi, uz notikuma vietu tika izsaukta valsts policija, kas uz iesnieguma pamata uzsāka kriminālprocesu par īpašuma bojāšanu un pieņēma lēmumu par vardarbīgās personas nošķiršanu, pēc kā vardarbīgā persona tika nogādāta valsts policijā.

10.04.2018. plkst.15:04 un 17:04 tika saņemti izsaukumi uz  Mārupi, sakarā ar to, ka ka tiek dedzināti atkritumi (zari). Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, ar sastapto personu tika veiktas pārrunas, kuru laikā personai izskaidrots, ka atkritumu dedzināšana ir aizliegta un, ka par to ir paredzēta administratīvā atbildība. Atkritumu dedzināšana tika izbeigta. Policijas darbinieki nolēma aprobežoties ar mutvārdu aizrādījumu.

 

12.04.2018. plkst. 10:50 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar to, ka ka tiek dedzināti atkritumi (zari). Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, ar sastapto personu tika veiktas pārrunas, kuru laikā personai izskaidrots, ka atkritumu dedzināšana ir aizliegta un, ka par to ir paredzēta administratīvā atbildība. Atkritumu dedzināšana tika izbeigta. Policijas darbinieki nolēma aprobežoties ar mutvārdu aizrādījumu.

14.04.2018. plkst 04:45 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar trokšņošanu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, ar sastaptajām personām tika veiktas preventīva rakstura pārrunas, kuru laikā personas brīdinātas par administratīvo atbildību, kas var iestāties par naktsmiera traucēšanu. Mūzikas atskaņošana tika izbeigta. Policijas darbinieki nolēma aprobežoties ar mutvārdu aizrādījumu. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

14.04.2018. plkst.17:43  tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi sakarā ar to,  ka ir izcēlies ugunsgrēks. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Uz notikuma vietu nekavējoties tika izsaukts VUGD, kas ugunsgrēku lokalizēja. Ņemot vērā, ka persona bija neuzmanīgi rīkojusies ar atklātu uguni, kā rezultātā bija izcēlies ugunsgrēks ( dega kūla), pret personu uzsākta administratīvā lietvedība

14.04.2018. plkst.21:44 tika saņemta informācija, ka Mārupē Degvielas uzpildes stacijā atrodas kāda persona alkohola reibuma stāvoklī un traucē apkārtējiem. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka persona atrodas tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Persona tika nogādāta Mārupes novada pašvaldības policijā apstākļu noskaidrošanai. Pret personu uzsākta administratīvā lietvedība.

 

14.04.2018. plkst.23:13 tika saņemts izsaukums uz Skulti  sakarā ar to, ka pie daudzdzīvokļu mājas notiek trokšņošana, kas traucē naktsmieru. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika noskaidroti lietas apstākļi. Ar sastaptajām personām tika veiktas preventīva rakstura pārrunas, kuru laikā personas tika brīdinātas par administratīvo atbildību, kas paredzēta par naktsmiera traucēšanu.  Trokšņošana tika izbeigta. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

15.04.2018. plkst.00:16  tika saņemti izsaukumi uz Mārupi sakarā ar to, ka kaimiņi skaļi atskaņo mūziku, kas traucē naktsmieru. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Ņemot vērā, ka pasākuma dalībnieki uz policijas darbinieku aizrādījumiem nereaģēja, tika uzsākta administratīvā lietvedība par naktsmiera traucēšanu.

14.04.2018. plkst.16:20 tika saņemta informācija sakarā ar to, ka Mārupē kāds suns uzbrucis divām personām.  Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, abām personām bija redzamas brūces, tādēļ tika izsaukta ĀMP, kas personas hospitalizēja. Pēc apstākļu noskaidrošanas, uz iesnieguma pamata personām tika izsniegts lēmums par tiesu medicīniskās ekspertīzes noteikšanu. Uzsākta administratīvā lietvedība.

15.04.2018. plkst18:32 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi sakarā ar to, ka sabiedriskā vietā guļ kāda persona, iespējams alkohola reibumā. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka persona atrodas tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Persona tika nogādāta Mārupes novada pašvaldības policijā apstākļu noskaidrošanai. Pret personu uzsākta administratīvā lietvedība.

15.04.2018. plkst 11:40 un 17:01 tika saņemti izsaukumi uz Mārupi sakarā ar to, ka tiek dedzināti atkritumi (zari). Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, ar sastaptajām personām tika veiktas pārrunas, kuru laikā personām izskaidrots, ka atkritumu un kūlas dedzināšana ir aizliegta un, ka par to ir paredzēta administratīvā atbildība. Atkritumu dedzināšana tika izbeigta. Policijas darbinieki nolēma aprobežoties ar mutvārdu aizrādījumu.

15.04.2018. plkst 17:42 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar ģimenes konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka viena persona, būdama alkohola reibumā, uzvedas agresīvi. Pēc apstākļu noskaidrošanas uz iesnieguma pamata tika veikti pasākumi vardarbīgās personas nošķiršanai un nogādāšanai valsts policijā.

15.04. 2018. plkst. 18:50 tika saņemta informācija, ka pa Mārupi braukā kāda automašīna, kuras vadītājs iespējams atrodas alkohola reibumā. Patrulēšanas laikā tika ievērota aprakstam atbilstošā automašīna, kuras vadītājs uz policijas darbinieku norādījumu  apstāties, nereaģēja. Veicot operatīvus pasākumus, transportlīdzeklis tika apturēts. Pie pārbaudes tika konstatēts, ka autovadītājs atrodas 3,72 promiļu reibumā. Uz notikuma vietu tika izsaukta ceļu policija, kas veica turpmākās procesuālās darbības.

 

Laika posmā no 9.aprīļa – 15.aprīlim  Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 16 administratīvā pārkāpuma protokolus:

  • Pēc LAPK 106.panta  (Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana) – 1
  • Pēc LAPK 51.panta 2.daļas  (Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos) – 5
  • Pēc LAPK 42.1 panta 4.daļas (Par smēķēšanu ja to izdarījis nepilngadīgais) – 2;
  • Pēc LAPK 172.2 panta 2.daļas (Par emocionālo vardarbību pret bērnu) – 1;
  • Pēc LAPK 171. panta 1.daļas un 2.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) –1;
  • Pēc LAPK 75.panta 1.daļas  (Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu) – 1
  • Pēc LAPK 149.10 panta (Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana) – 4
  • Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem - 1