Mārupes pašvaldība sāk darbu pie kultūrvides attīstības un tradīciju plāna

11.02.2016.

Ņemot vērā Mārupes novada iedzīvotāju skaita pieaugumu un šī brīža attīstības tendences, redzams, ka vitāli nepieciešama ne tikai izglītības infrastruktūras pilnveide un vides labiekārtošana, bet arī kultūrvides plānveida attīstīšana. Šogad Mārupes pašvaldība uzsākusi nopietnu darbu pie kultūrvides attīstības un tradīciju plāna izstrādes, jo kultūrvides attīstība ir arī pamats ekonomikas virzībai un turpmākai attīstībai, kā arī iedzīvotāju labklājības paaugstināšanai.

Plāna izstrādes mērķis ir noteikt Mārupes novada kultūrvides attīstības prioritātes un darbības virzienus, lai sekmētu mērķtiecīgu un loģiski saistītu kultūrvides attīstību un tradīciju īstenošanu novadā.

Dokumenta izstrādes gaitā plānots apzināt pašreizējo situāciju un pakalpojumu jomas, pamatojoties uz kurām noteikt attīstības tendences un iespējamās nākotnes vajadzības.

Procesā tiks iesaistīti gan novada iedzīvotāji, gan uzņēmēji, gan citas ieinteresētās personas novada attīstībā, tādējādi nodrošinot sabiedrības pārstāvju līdzdalību.

Kultūrvides attīstības un tradīciju plāna izstrādei tiks pieskaitīti ārēji eksperti un 2016.gada februārī tika izsludināts publiskais iepirkums plāna izstrādei.