Mārupes pašvaldība aicina VAS “Latvijas Valsts ceļi” sakārtot Lielās un Kantora ielas krustojumu

12.10.2018.

10.oktobrī Mārupes novada dome pēc vairāku tuvumā esošu daudzstāvu dzīvojamo māju iedzīvotāju iesniegumiem un vairākiem satiksmes negadījumiem, vērsusies pie VAS “Latvijas Valsts ceļi”, lai sakārtotu Kantora un Lielās ielas krustojumu.

Jau iepriekš Kantora un Lielās ielas krustojums radīja raizes un uz pašvaldības īpašumā esošās Lielās ielas ierīkoja brīdinošo marķējumu. Tomēr neskatoties uz Lielās ielas ierīkoto brīdinošo marķējumu un ceļa zīmju aprīkojumu, satiksmes negadījumi turpina notikt un redzams, ka nepieciešami papildus drošības pasākumi Lielās un Kantora ielas krustojumā.

Tā kā Kantora iela ir valsts nozīmes ceļš, pašvaldība vērsusies pie VAS “Latvijas Valsts ceļi” ar lūgumu ierīkot ātrumvalni uz esošās gājēju pārejas Kantora ielā pie Lielās ielas, kas būtu ātrākais un finansiāli pieejamākais risinājums.

kantora%20iela.png

Kā svarīgāko pamatojumu par ātrumvaļņa nepieciešamību, minēts fakts, ka katru darba dienu ir aktīva skolēnu plūsmu pa Kantora ielas ietvi, kā ari transportlīdzekļu intensitāte minētajā krustojumā ir salīdzinoši augsta, veidojas sastrēgumi uz Lielās ielas pirms Kantora ielas krustojuma, kas rada Kantora ielas šķērsošanu vai manevru veikšanu sasteigtu un nepārdomātu, nepārliecinoties par tuvojošos transportlīdzekli uz Kantora ielas vai gājēju, kurš šķērso Kantora ielu pa gājēju pāreju.

Šobrīd pašvaldība ir vērsusies pie VAS “Latvijas Valsts ceļi” rakstveidā un aicinājusi arī vienoties par tikšanos, lai vienotos par pēc iespējas ātrāku risinājumu šī krustojuma sakārtošanai.  VAS “Latvijas Valsts ceļi” reaģējot uz aicinājumu informēja, ka valsts vietējā autoceļa un pašvaldības Lielās ielas krustojuma drošības uzlabošanai ir iespējami vairāki varianti un ir pieņemts lēmums veikt krustojuma CSDD auditu, lai pārrunās varētu lemt jau par konkrētiem darbiem situācijas uzlabošanai.