Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

17.03.2021.

Laika posmā no 1.marta līdz 15.martam Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 44 izsaukumus.

  • Laika posmā no 1.marta līdz 15.martam pašvaldības policija ir pārbaudījusi 233 personas, kurām ir noteikta pašizolācija pēc ierašanās no ārvalstīm.
  • Veiktas 27 pārbaudes tirdzniecības vietās.
  • Veiktas 21 pārbaude sabiedriskās ēdināšanas vietās.

Pārbaužu laikā tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietās tika konstatēti vairāki sīki pārkāpumi par kuriem tika izteikti aizrādījumi un dots laiks trūkumu novēršanai.

04.03.2021. gadā pašvaldības policija, reaģējot uz saņemto sūdzību par aizliegtu pulcēšanos kādā dzīvoklī, veica operatīvus pasākumus un aizturēja vairākas personas par aizliegtu personu pulcēšanos, kuras nav no vienas mājsaimniecības. Pret trijām personām tika uzsākti administratīvo pārkāpuma procesi.  

03.03.2021. plkst.16:11 tika saņemts izsaukums uz ģimenes konfliktu Mārupē. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka konflikts izcēlies sadzīvisku problēmu dēļ, alkohola lietošanas laikā,  starp personām kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā. Policijas darbinieki ar iesaistītajām personā veica preventīva rakstura pārrunas, kuru laikā personas tika brīdinātas par administratīvo atbildību, kura var iestāties vardarbīgas rīcības rezultātā. Konflikts tika atrisināts uz vietas.

03.03.2021. plkst.23:38 tika saņemta informācija, ka Jaunmārupē kāda uzņēmuma teritorijā iespējams prettiesiski ir iekļuvušas personas un veic zādzību. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika ievērota aizdomīga automašīna, kuras vadītājs ieraugot operatīvo transportlīdzekli pameta notikuma vietu nereaģējot uz policijas darbinieku norādījumiem nekavējoties apstāties. Policijas darbinieki sekoja aizdomīgajam transportlīdzeklim, kurš palielināja ātrumu un centās aizbēgt. Automašīnas vadītājs iebrauca strupceļā un pametot automašīnu aizmuka. Policijas darbinieki, brīdī kad automašīnas atradās blakus, prožektoru gaismās atpazina pie stūres sēdošo personu, kura  jau iepriekš bija nonākusi policijas redzeslokā. Uz notikuma vietu tika izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri kopā ar īpašnieku apsekoja uzņēmuma teritoriju, lai precizētu iespējamos zaudējumus. Tālākās darbības pārņēma Valsts policija.

04.03.2021. plkst.19:01 tika saņemta informācija par to, ka Skultē kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī pulcējas vairāki jaunieši, pārkāpjot valstī noteiktos ierobežojumus. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, veicot operatīvus pasākumus policijas darbinieki iekļuva dzīvoklī, kurā notika alkohola lietošana un bija sapulcējušies vairāki jaunieši, kuri nebija no vienas mājsaimniecības, līdz ar ko bija pārkāpti pulcēšanās ierobežojumi valstī izsludinātajā ārkārtas stāvokļa laikā. Pasākums tika pārtraukts. Par notikušo pret dzīvoklī esošajām personām tika uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.

04.03.2021. plkst.19:31  tika saņemta informācija par to, ka kravas a/m veicot manevru lokveida kustībā Mārupē ir uzbraukusi šķērslim bojājot apstādījuma dobi un no notikuma vietas aizbraukusi neizsaucot Ceļu policiju. Iegūstot papildus informāciju par transportlīdzekli, pašvaldības policijas darbinieki uzsāka meklēšanas pasākumus. Automašīna un tās vadītājs, kurš bija pametis notikuma vietu, tika aizturēts un nodots Valsts policijas darbiniekiem negadījuma noformēšanai.

05.03.2021. plkst.18:17 tika saņemta informācija par to, ka Mārupē NMP darbiniekiem ir nepieciešama palīdzība. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka neatliekamās palīdzības mašīnā atrodas persona, kura ir stiprā alkohola reibuma stāvoklī un viņai nav apavu. Ņemot vērā, ka personai nebija nepieciešama medicīniskā palīdzība un tā bija bez apaviem, tika pieņemts lēmums pēc apstākļu noskaidrošanas personu nogādāt dzīvesvietā. Par notikušo pret personu tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process.  

06.03.2021. plkst.06:25 tika saņemta informācija, par to ka pie kāda privātīpašumā atrodas kāda aizdomīga persona, kura iespējams ir veikusi velosipēda zādzību. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika aizturēta pēc pazīmēm norādītā persona ar velosipēdu. Tika saņemta papildus informācija par to, ka aizturētā persona iespējams ir veikusi arī zādzības blakus esošajās mājās. Ņemot vērā saņemto informāciju pašvaldības policijas darbinieki pēc svaigām apavu nospieduma pēdām nokļuva vietā, kur bija paslēptas dažādas mantas. Notikumu vietā ieradās personas, kuras atpazina no sava īpašuma nozagtās mantas. Aizdomīgā persona tika aizturēta un nodota tālāko procesuālo darbību veikšanai Valsts policijai. Par notikušo Valsts policijā tika uzsākts kriminālprocess. 

13.03.2021. plkst.10:46 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, kur kādā privātīpašumā tiek dedzināti atkritumi radot lielu piedūmojumu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Persona paskaidroja, ka veicot īpašuma sakopšanas darbus vēlējusies nodedzināt sauso zāli un koku zarus un neesot zinājusi par noteikto aizliegumu. Persona savu vainu atzina un nožēloja. Policijas darbinieki izskaidroja Saistošo noteikumu prasības un informēja par atbildību, kāda var iestāties par atkritumu dedzināšanu. Ņemot vērā personas attieksmi pret notikušo policijas darbinieki ierobežojās ar mutvārdu aizrādījumu.

Laika posmā no 1.marta līdz 15.martam Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas uzsāka 10 administratīvā pārkāpuma lietas:

  • Par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldes likuma pārkāpšanu – 3;
  • Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas – 2;
  • Par Dzīvnieku aizsardzības likuma pārkāpšanu – 1;
  • Par Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārkāpšanu – 1;
  • Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – 2;
  • Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem – 1.