Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

02.06.2021.

Laika posmā no 16.maija līdz 31.maijam Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 62 izsaukumus.

  • Laika posmā no 16.maija – 31.maijam pašvaldības policija ir pārbaudījusi 139 personas, kurām ir noteikta pašizolācija pēc ierašanās no ārvalstīm.
  • Veiktas 35 pārbaudes tirdzniecības vietās. 
  • Veiktas 14 pārbaude sabiedriskās ēdināšanas vietās.

Pārbaužu laikā tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietās tika konstatēti vairāki sīki pārkāpumi, par kuriem tika izteikti aizrādījumi un dots laiks trūkumu novēršanai.

16.05.2021. plkst. 23:39 tika saņemts izsaukums uz Mārupi sakarā ar ģimenes konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka ir notikusi fiziska vardarbība ģimenē. Cietušai  personai ir nodarīti miesas bojājumi. Uz iesnieguma pamata agresīvā persona tika aizturēta un nogādāta apstākļu noskaidrošanai pašvaldības policijā. Par notikušo tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process un cietušai personai tika nozīmēta tiesu medicīniskā ekspertīze. 

19.05.2021. plkst. 16:51 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur kāda persona alkohola reibuma stāvoklī veic huligāniskas darbības apdraudot un traucējot ielas tirdzniecības darbiniekiem. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Notikuma vietā atradās neadekvāta persona alkohola reibuma stāvoklī, kura izteica draudus pārdevējai un apkārtējiem, traucējot mieru un kārtību. Persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā. Pēc apstākļu noskaidrošanas un uz iesnieguma pamata pret agresīvo personu tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process par sīko huligānismu. 

21.05.2021. plkst. 14:55 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur pie lielveikala notiek konflikts starp divām personām. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, konflikts notiek starp divām personām par automašīnas bojājumu, kas radās  atverot blakus stāvošās automašīnas durvis. Iesaistītām personām tika izskaidrots kā jārīkojas šādās situācijās. Pēc preventīva rakstura pārrunām konflikts tika atrisināts uz vietas. Par konflikta izraisīšanu sabiedriskā vietā policijas darbinieki aprobežojās ar mutvārdu aizrādījumu.  

21.05.2021. plkst. 16:56 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur kādā stādu audzētavā, starp diviem klientiem izcēlies vardarbīgs konflikts. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka sadzīvisks konflikts starp diviem vīriešiem tika risināts ar dūru palīdzību. Policijas darbinieki veica apstākļu noskaidrošanu, kuru laikā ar personām tika veiktas preventīva rakstura pārrunas par tādas rīcības nepieļaujamību un tās tika brīdinātas par atbildību kura var iestāties tādas rīcības rezultātā. Neviena no iesaistītajām pusēm iesniegumu iesniegt nevēlējās. Policijas darbinieki aprobežojās ar mutvārdu aizrādījumu.

24.05.2021. plkst. 21:16 tika saņemta informācija, ka Mārupē autobusu pieturā uz zemes guļ sieviete  alkohola reibuma stāvoklī, traucējot apkārtējiem. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka aizturētā persona ir stiprā alkohola reibuma stāvoklī un tā ir nepilngadīga. Uz notikuma vietu nekavējoties tika izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība. Notikuma vietā ieradās arī Valsts policijas darbinieki, kuri pārņēma tālākās procesuālās darbības. 

29.05.2021. plkst. 02:20 Patrulēšanas laikā Mārupē policijas darbinieki ievēroja persona, kura streipuļoja pa ielas braucamo daļu apdraudot sevi un satiksmes drošību. Pie pārbaudes tika konstatēts, ka persona ir stiprā alkohola reibuma stāvoklī un tā ir nepilngadīga. Jaunietis tika nogādāts pašvaldības policijā, kur  tika izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība, kuras darbinieki pēc jaunieša apskates informēja, ka tai medicīniska palīdzība nav nepieciešama. Par notikušo tika informēti jaunieša vecāki un jaunietis tika nogādāts dzīvesvietā. Par notikušo tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process. 

Laika posmā no 16.maija līdz 31.maijam Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas uzsāka 14 administratīvā pārkāpuma lietas: 

  • Par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personu mieru, iestāžu, komersantu vai citu institūciju darbu vai apdraudot savu vai citu personu drošību (sīkais huligānisms) – 2;
  • Par Bērnu tiesību aizsardzības likuma pārkāpšanu – 1;
  • Par Maznozīmīgu miesas bojājumu nodarīšana – 1;
  • Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas – 1;
  • Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem – 1; 
  • Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – 8.