Mārupes novada pašvaldības policija informē par paveikto janvārī, atgādina par atstarotāju lietošanas nepieciešamību

09.02.2024.

Laika posmā no 1. līdz 31.janvārim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 139 izsaukumus.

 • Tika saņemta informācija no iedzīvotāja, ka Piņķos daudzdzīvokļu mājā tiek atskaņota skaļa mūzika ar ko tiek traucēts naktsmiers. Ierodoties notikuma vietā pašvaldības policijas darbinieki veica preventīvos pasākumus, lai pārtrauktu naktsmiera traucēšanu. Dzīvoklī esošās personas ignorēja policijas likumīgās prasības, līdz ar ko par notikušo tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process.
 • Tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur kādā lielveikalā agresīva persona traucē iestādes darbu un apmeklētājus. Ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Persona nepakļāvās policijas darbinieku likumīgām prasībām pārtraukt pretlikumīgās darbības, tādēļ persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā. Par iestādes darba traucēšanu un nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām tika uzsākti divi administratīvo pārkāpumu procesi.
 • Tika saņemts izsaukums uz Tīraini, kur kāda persona atrodas bezpalīdzīgā stāvoklī un ir nepieciešama policijas palīdzība. Ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Persona, veselības problēmu dēļ, bija nomaldījusies un nevarēja atgriezties dzīvesvietā. Policijas darbinieki, pēc papildus informācijas noskaidrošanas, personu nogādāja drošā vidē un informēja radiniekus.
 • Tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur kāda persona uz ielas braucamās daļas atrodas stiprā alkohola reibumā, apdraudot savu drošību. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka personai ir galvas trauma, iespējams, krītot uz slidenās brauktuves malas. Notikuma vietā ieradās Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki, kuri pēc personas apskates pieņēma lēmumu personu hospitalizēt.
 • Tika saņemts izsaukums uz daudzdzīvokļu māju Mārupē, kur kāda persona iemitinājusies nakšņošanai kāpņu telpā. Ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Ņemot vērā, ka personai nebija pastāvīgas dzīvesvietas, tā tika nogādāta patversmē. Personai tika izskaidrota kārtība, kā saņemt palīdzību un atbalstu pašvaldībā.
 • Tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, kur no mājas jumta kādai automašīnai uzkritusi atlūza, nodarot bojājumus. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka ir bojāta automašīnas virsbūve un ir iestājies apdrošināšanas gadījums. Notikums tika reģistrēts pašvaldības policijas elektronisko notikumu žurnālā un transportlīdzekļa vadītājai tika izskaidrota kārtība šādu situāciju risināšanai.

Laika posmā no 1. līdz 31.janvārim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas uzsāka un pieņēma lēmumu 116 administratīvā pārkāpuma lietās:

 • Par sabiedriskās kārtības traucēšanu – 3;
 • Par amatpersonas  likumisko prasību nepildīšanu  – 1;
 • Par publisku pasākumu pārkāpumiem – 2;
 • Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – 49;
 • Par Ceļu satiksmes likuma pārkāpumiem  – 41;
 • Par Dzīvnieku aizsardzības likuma pārkāpumiem – 1;
 • Par Dzīvesvietas deklarēšanas likuma pārkāpumiem – 2;
 • Par Saistošo noteikumu pārkāpumiem – 17.

AICINA GĀJĒJUS IEVĒROT CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMU PRASĪBAS DIENNAKTS TUMŠAJĀ LAIKA POSMĀ

Ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas atrodas uz brauktuves vai nomales, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.


Saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 48/2022 „Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu izvietošana un noformēšana Mārupes novadā” nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, tiesiskajam valdītājam ir jānodrošina uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavošana un uzstādīšana savā īpašumā, ievērojot šādus nosacījumus:

 • ēkas numura plāksnes apakšējā daļā jānorāda īpašuma piederība – „privātīpašums” vai īpašnieka uzvārds, vai juridiskās personas nosaukums;
 • ēkas numerācijas plāksne ir uzstādāma 2,5 m augstumā no zemes (skaitot līdz plāksnes augšējai malai), to izvietojot redzamā vietā.

Mārupes pagastā:

uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas tumši zaļā krāsā (numurs  5050-G  NCS sistēmā);

 • uzrakstu šrifts balt helvetica bold CE baltā krāsā;
 • ēku numerācijas plāksnes izmērs - 320 x 220 mm, ielu un lauku mājas nosaukuma plāksnes izmērs - 160 x 560 mm.

Babītes un Salas pagastā:

 • uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas zilā krāsā (numurs RAL 5013 NCS sistēmā);
 • uzrakstu šrifts: Oswald, cipariem: Oswald BoldCE baltā krāsā;
 • ēku numerācijas plāksnes izmērs - 320 x 220 mm, ielu un lauku mājas nosaukuma plāksnes izmērs (augstums x platums) 160 x 640 mm.

Pašvaldības policija informē, ka pēdējā laikā regulāri tiek saņemti izsaukumi un sūdzības par klaiņojošiem un agresīviem suņiem, tādēļ vēlamies atgādināt, ka suņa īpašnieka pienākums ir rūpēties par mājdzīvniekiem un nepieļaut to klaiņošanu. Visiem suņiem, sasniedzot sešu mēnešu vecumu, ir jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centrā. Suņi, kuri ir reģistrēti, klaiņošanas gadījumā netiek nogādāti patversmē, jo pašvaldības policijai ir iespēja noskaidrot īpašnieku un to nodot īpašniekam, neradot īpašniekam papildu izmaksas par patversmes pakalpojumiem. Lūgums ievērot šīs prasības un atbildīgi izturēties pret likumā noteiktajiem pienākumiem.