Mārupes novada pašvaldībā plānots veidot kopienu atjaunojamās enerģijas projektus

07.09.2018.

Mārupes novada pašvaldība kā asociētais partneris sadarbībā ar Rīgas Plānošanas reģionu INTERREG VB Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam ietvaros kopā ar vēl citām 8 Eiropas valstīm ir iesaistījusies projektā “Co2mmunity” par vietējo iedzīvotāju grupu (kopienu) atjaunojamās enerģijas projektu kopradīšanu un kopfinansēšanu. Projekta ieviešanas laiks ir no 2017.gada 1.oktobra līdz 2020. gada 1.oktobrim.

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrības zināšanas par kopienu enerģijas projektu attīstību, palielināt politikas veidotāju un energoplānošanas speciālistu kapacitāti atbalstīt atjaunojamo energoresursu izmantošanu kopienu enerģijas projektos un veicināt atjaunojamo energoresursu plašāku un efektīvāku izmantošanu.

Par kopienu enerģijas projektiem sauc projektus, ko veido, ievieš un līdzfinansē paši iedzīvotāji sadarbībā ar pašvaldību, biznesa sektoru u.c. Tie ir fundamentāli svarīgi un sniedz būtisku ieguldījumu augstāka atjaunojamās enerģijas īpatsvara sasniegšanai enerģijas ražošanā Eiropā.

Projekta Co2mmunity ietvaros plānots kopīgi veidot zināšanas par kopienu enerģijas projektiem, izstrādāt nepieciešamos instrumentus un integrēt kopienu enerģijas pieeju reģionu un pašvaldību stratēģijās un programmās.

Baltijas jūras reģionā vairāki reģioni ir uzsākuši projektus kopienu enerģijas stratēģijas ieviešanā, kamēr citi ir potenciāli sekotāji vai atrodas agrīnā attīstības posmā. Tādēļ šī projekta mērķis ir arī uzsākt pārrobežu pieredzes apguves procesus starp līderiem un sekotājiem, un stiprināt Baltijas jūras reģiona plānotāju kapacitāti kopienu enerģijas jomā.

Projekta ietvaros Mārupes novada pašvaldībā plānots izveidot vietējo iedzīvotāju grupu (kopienu) atjaunojamās enerģijas projektu kopradīšanai un īstenot kopienu enerģijas pilotprojektu.

Vai esiet kādreiz apsvēruši, kā tiek tērēta elektroenerģija un siltumenerģija Jūsu mājvietā – kur ir vislielākais patēriņš un kur patēriņš ir lieks? Vai esiet aizdomājušies par energoefektivitātes pasākumiem, kas nodrošinātu enerģijas patēriņa samazinājumu?

Aicinām Jūs līdz š.g. 28.septembrim aizpildīt nelielu aptauju par kopienu enerģijas projektu attīstību ar mērķi saprast novada iedzīvotāju interesi par kopienu atjaunojamās enerģijas projektiem.

Aptauja pieejama https://goo.gl/forms/WHcAAun7B2P5F0KF3

Projekta kontaktpersona: Mārupes novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, tālr.: 67149875, e-pasts: ilze.kremere@marupe.lv.

ibsr_p2_Co2mmunity_project-logo_full-coloured.jpg