Mārupes novada dome organizēs pašvaldības izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu

15.01.2021.

2020.gada 22.decembra Mārupes novada domes sēdē pieņemts lēmums organizēt iepirkumu “Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs”, apstiprināta iepirkuma komisija un uzsākts darbs pie iepirkuma prasību izstrādes.

Iepirkumu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai plānots izsludināt kopumā septiņām pašvaldības skolām un bērnudārziem – Mārupes Valsts ģimnāzijai, Mārupes pamatskolai, Jaunmārupes pamatskolai, Mārupes novada Skultes sākumskolai un pirmsskolas izglītības iestādēm “Lienīte”, “Mārzemīte” un “Zīļuks”. Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Zeltrīti” ēdināšanas pakalpojumu nodrošina iestādes apsaimniekotājs SIA “ACANA” saskaņā ar privātās un publiskās partnerības līgumu.

Tā kā iepirkuma dokumentācijas sagatavošana ir sarežģīts process, kas prasa specifiskas zināšanas bērnu ēdināšanas organizēšanas jomā, izstrādājot tehnisko specifikāciju, plānots piesaistīt nozares ekspertu, pieaicinot arī pārstāvjus no izglītības iestāžu vecāku padomēm. Nepieciešamības gadījumā tiks organizētas ieinteresēto vecāku un iepirkumu komisijas tikšanās.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, gatavojot ēdināšanas pakalpojumu iepirkumus izglītības iestādēm,  iepirkumam tiek piemērotas zaļā iepirkuma prasības, kas nozīmē, ka iepirkumā tiek iekļauti gan pārtikas produktu kvalitātes kritēriji (piemēram, prasība izmantot sezonālus produktus), gan piegādes attāluma kritēriji (videi draudzīgs piegādes veids, kurš nosaka priekšrocības vietējā reģiona produktu ražotājiem, tai skaitā zemniekiem), kā arī citi. Par galveno izvēles kritēriju tiks noteikts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

Plānots, ka līgums stāsies spēkā, sākot ar nākamo mācību gadu, t.i., 2021.gada 1.septembrī un tā darbības termiņš būs 5 gadi.