AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē

09.04.2020.

Pamatojoties uz izsludināto ārkārtas situāciju valstī, atbalstot Latvijas Republikas valdības ieteiktos pasākumus iespējamās krīzes seku ātrai
un efektīvai pārvarēšanai, AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” klientiem, kuri ārkārtas situācijas dēļ, nevarēs veikt savlaicīgu rēķinu (par 2020.
gada februāri, martu un aprīli) apmaksu, maksājumu kavējuma nauda netiks piemērota līdz 31.05.2020.