Lielajā talkā Mārupē vākti atkritumi, stādīti krūmi un sakopts mežs

28.04.2015.

Sestdiena, 25.aprīlis, visā Latvijā bija rosīga diena – ļaudis tērpušies gumijas zābakos un bruņojušies grābekļiem bija satopami arī Mārupē malu malās. Sakopšanas darbi notika gan daudzdzīvokļu māju pagalmos, gan atpūtas vietās, ceļa malās un mežu stigās.

Foto no talkas Mārupē skatīt šeit

Tā kā sestdien bija ļoti piemēroti laikapstākļi āra darbiem, talciniekus visos novada ciemos varēja satapt jau no paša rīta. Mārupē „Vecozolu namu” iedzīvotāji uzposa savus pagalmus un dīķa apkārtni, lasīja atkritumus, tīrīja grāvmalas. Mārupes vidusskolas aktīvisti šogad pulcējās Dreimaņu ielā, kur āra sporta laukumā labiekārtoja volejbola laukumu.

Jaunmārupē, Mazcenu alejā 10, daudzdzīvokļu mājas pagalmā talkas dienā bija pulcējušies lieli un mazi talkotāji. Kopīgiem spēkiem tika sakopts mājas pagalms, apzāģēti kociņi, ierīkoti jauni soliņi, pielīdzinātas taciņas. Nobruģēts arī laukums stikla taras atkritumu konteineram, mazgāti logi un durvis, mainītas un krāsotas balkona margas un fasādes metāla konstrukcijas. Pēc strādāšanas talcinieki visi kopā mielojās, rotaļājās, dziedāja un sportoja.

Liela rosība bija manāma pie Jaunmārupes dīķa, kur šogad pulcējās kora „Universum” un Jaunmārupes pamatskolas jaunāko klašu kora dalībnieki ar savām ģimenēm.  Tā kā daudz atkritumu, ko vākt nebija, jo tīrība tiek uzturēta ikdienā, talcinieki vāca zarus un grāba lapas, kā arī pašvaldības Labiekārtošanas dienesta darbinieces vadībā stādīja krūmiņus. Kā visus iepriekšējos gadus talkas noslēgumā koristi pulcējās Mārupes Mūzikas un mākslas skolā uz kopīgu sadziedāšanos.

Lielā Talka Mārupē 2015

Visapjomīgāko un fiziski grūtāko darbu bija apņēmušies veikt Mārupes uzņēmēji kopā ar pašvaldības vadību un Domes darbiniekiem  - kopējiem spēkiem šogad tika sakopts mežs Jaunmārupē pie golfa kluba „Viesturi”, kur pagājušajā gadā tika izveidota piemiņas vieta latviešu karavīriem. Tā kā piemiņas vieta atrodas skaistā vietā Dzilnupītes krastā, talcinieki sakopa meža apkārtni, lai no piemiņas vietas būtu iespējams noiet arī līdz upītei. Mežā tika vākti zari, grābtas lapas, izzāģēti krūmi. Izmantojot šķeldotāju, ko sadarbībā ar biedrību „Pierīgas Partnerība” un izmantojot LEADER programmas līdzfinansējumu, bija iegādājusies biedrība „Jaunieši dabai un cilvēkam”, zari turpat uz vietas tika sasmalcināti.

Lielā Talka Mārupē 2015