Līdz 14.aprīlim Mārupes novada dome apmeklētājus pieņem attālināti! Izmantojam attālinātās saziņas iespējas!

23.03.2020.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ un Mārupes novada domes izpilddirektora rīkojumu, no šī gada 16. marta līdz 14.aprīlim Mārupes novada dome pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē un aicina izmantot attālinātās saziņas iespējas.

 

TURPMĀKĀS SAZIŅAS IESPĒJAS:

Mārupes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)

Iedzīvotāji VPVKAC pakalpojumus šajā laikā varēs saņemt:

  • konsultējoties ar VPVKAC darbiniekiem par pakalpojumiem pa tālr. 67934695
  • rakstot uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv
  • Elektroniski, sūtot informāciju ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu marupe@marupe.lv
  • sūtot atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētos dokumentus pa pastu: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads
  • iesniegumu domei var iesniegt arī portālā www.latvija.lv, sadaļā “Iesniegums iestādei” 
  • izmantojot e-adresi Sūti mums uz e-adresi!

Iesniegumus var atstāt arī pastkastē pie Mārupes Kultūras nama durvīm, Daugavas ielā 29.

 

Domes KASE

Skaidras naudas norēķini domes kasē uz laiku ir pārtraukti, aicinām nekustamo īpašumu nodokļu samaksu veikt attālināti.

 

Mārupes novada domes nodokļu inspektori

Mārupes novada domes nodokļu inspektoru tālrunis: 67149870

E-pasts nodokli@marupe.lv

NĪN iespējams samaksāt portālā www.epakalpojumi.lv

 

Mārupes novada Sociālais dienests

Jautājumos par sociālo un materiālo palīdzību, lūgums sazināties ar Sociālo dienesto elektroniski, rakstot uz e-pastu socialaisdienests@marupe.lv, vai sūtot ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu marupe@marupe.lv.

Iesniegumus var atstāt pastkastē pie Mārupes Kultūras nama durvīm, Daugavas ielā 29. Nepieciešamības gadījumā zvanīt pa tālr. sociālajam darbiniekam 26467993 (Daugavas ielā 29) vai 26182588 (Jaunmārupē, Mazcenu alejā 33/3)

 

Mārupes novada Bāriņtiesa

Tālrunis 67149872, mob. 28305978 e-pasts: barintiesa@marupe.lv.

 

Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvalde

Iesniegumus varēs iesniegt, izmantojot elektroniskās saziņas iespējas vai atstājot norādītajā vietā Pašvaldības īpašumu pārvaldes telpās Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, Mārupes novadā.  Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruni 67687148 vai rakstīt uz e-pasta adresi ipasumu.parvalde@marupe.lv.

 

Izglītības dienests

Tālrunis 25448489

E-pasts  sarmite.antina@marupe.lv

 

Būvvalde

Tālr. 67149863 v

E-pastu marupe.bv@marupe.lv.

 

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimšanas un miršanas fakta reģistrācija notiek klātienē, iepriekš sazinoties un vienojoties par pieņemšanas laiku ar Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Dzintru Klintsoni telefoniski, zvanot uz tālruņa numuru 67149878!

Latvijas pilsoņi un nepilsoņi pieteikumu laulības reģistrācijai var iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pieteikumu sūtīt uz e-pasta adresi dzintra.klintsone@marupe.lv.

Tālrunis 67149878

E-pasts dzintra.klintsone@marupe.lv