Labās prakses un pieredzes apmaiņa par viedo pilsētu risinājumiem

14.02.2020.

2019. gadā Mārupes novada dome saņēma uzaicinājumu no Reikjavīkas pilsētas pašvaldības Islandē un Karlskrūnas pilsētas pašvaldības Zviedrijā doties pieredzes apmaiņas vizītēs Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” līdzfinansētā projekta “Labās prakses un pieredzes apmaiņa par viedo pilsētu risinājumiem Islandē un Zviedrijā” (Exchange of experiences and best practices on creation of smart cities initiatives in Iceland and Sweden) ietvaros (Nr. PA-GRO-1272).

2019. gada septembrī astoņi pašvaldības speciālisti apmeklēja Reikjavīku, kur iepazinās ar ģeotelpiskās informācijas sistēmas lietojumu viedās pilsētas kontekstā, metodoloģiju pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā, pakalpojumu dizaina veidošanā, alternatīvo energoresursu izmantošanas iespējām, viedo apgaismojumu un citiem viedajiem risinājumiem. Islandes kolēģi sniedza noderīgu informāciju par sensoru izvēli, kas ir būtiski valstīm ar mēreni skarbu/skarbu klimatu (mitras, aukstas ziemas, sals, vējains).

2020. gada februārī norisinājās vizīte Zviedrijā, Karlskrūnā, kur pašvaldības darbinieku skaits sastāda aptuveni 10%  no kopējā iedzīvotāju skaita (Mārupes novadā tie ir ap 3%). Viens no galvenajiem diskusiju tematiem bija ģeotelpiskās informācijas sistēmas darbība un uzturēšana, tostarp datu pārvaldība, atvērtie dati (open data) un 3D modelēšana (nākotnes būvniecības projektu atainošana 3D).

gis

Pieredzes apmaiņas braucienu galamērķi tika izvēlēti apzināti, jo abās pašvaldībās, gan Reikjavīkā, gan Karlskrūnā jau ilgstoši tiek izmantota tā pati ģeotelpiskās informācijas sistēma, kuru 2019. gada nogalē uzsāka ieviest arī Mārupes pašvaldībā. Abās ārvalstu vizītēs gūtā pieredze deva pārliecību par izvēlētās sistēmas piemērotību Mārupes novada mērogam, kā arī sniedza plašu redzesloku sistēmas lietojamībai un jauniem izaicinājumiem.

Lai veiksmīgi izmantotu iegūto pieredzi un attīstītu ģeotelpisko informācijas sistēmu Mārupes novadā, administrētu datu bāzes, kā arī sagatavotu datus iedzīvotājiem ērti pārlūkojamā veidā, kopš 2020. gada februāra Mārupes novada domē darbu uzsācis ģeotelpiskās informācijas sistēmu speciālists.

Dalība  Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes projektos (Nordic – Baltic Mobility project) sniedz iespēju iegūt plašāku skatījumu specifiskās jomās, kas ļauj pašvaldībā pieņemt pārdomātus un uz novada attīstību vērstus lēmumus.