Jauniešu deju kolektīvs "Mārupe" tautas deju skatē iegūst 1.pakāpes diplomu

30.03.2015.

29.martā Salaspilī notikušajā Pierīgas deju apriņķa tautas deju kolektīvu skatē jauniešu deju kolektīvs "Mārupe" (vad. Rolands Levics) ieguvis 1.pakāpes diplomu!

Apsveicam Mārupes jaunos dejotājus!

Mārupes jauniešu deju kolektīvs