Domes darba laiks pirmssvētku laikā

06.12.2019.

Saskaņā ar Mārupes novada domes 27.novembra sēdes lēmumu Nr. 22 divas darbadienas decembrī tiek pārceltas uz sestdienām.

27.decembra darbadiena tiek pārcelta uz 7.decembri, savukārt 30.decembra darbadiena tiek pārcelta uz 14.decembri.