Demogrāfiskie rādītāji Mārupes novadā 2023. gadā

21.02.2024.

2023. gadā Mārupes novadā deklarēti 437 jaundzimušie (228 zēni un 209 meitenes), (no tiem Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 280 jaundzimušie), reģistrēts 221 mirušais (tostarp  Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļā – 138), noslēgtas 169 laulības, no tām trīs baznīcā.

Demogrāfija_1

JAUNDZIMUŠIE

38% (105) gadījumu Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie bērni bija pirmie bērni ģimenē, savukārt 16% (44) jaundzimušo ir trešie bērni ģimenē, astoņos gadījumos 2023. gadā dzimušais bērniņš bija ceturtais bērns ģimenē, pa vienam gadījumam – piektais un sestais.  Nodaļā reģistrēti arī četri dvīņu pāri.

POPULĀRĀKIE JAUNDZIMUŠO VĀRDI

Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļā 2023. gadā kopumā reģistrēti 280 jaundzimušie, tostarp 148 zēni un 132 meitenes.

ZĒNI

Populārākais vārds zēniem ir GUSTAVS, kas ir septiņiem zēniem, tostarp vienam kā pirmais vārds, otram kā otrais vārds. Otrajā vietā ir vārds LEO, kas dots pieciem zēniem, tostarp vienam kā otrais vārds. 3. vietā zēnu vārdi - TEODORS, ADRIANS, MARKS un TOMASS, kas katrs doti četriem zēniem.

Populārākie zēnu vārdi

MEITENES

Meitenēm doto vārdu dažādība ir krietni plašāka. Populārākie vārdi meitenēm ir AMĒLIJA (tostarp vienai kā otrais vārds), EMMA un NORA – šie vārdi katrs doti piecām meitenēm. Otrajā vietā ir vārdi ALISE, ANNA (tostarp vienai kā pirmais vārds, otrai kā otrais vārds), ODRIIJA  (tostarp vienai kā pirmais vārds), PAULA un SOFIJA, kas katrs dots četrām meitenēm. Savukārt trešās vietas, katru vārdu dodot trim meitenēm, tituls vārdiem - GRĒTA, KARLĪNA (tostarp vienai kā pirmais vārds), MAIJA (tostarp vienai kā pirmais vārds) un ŠARLOTE (tostarp divām kā pirmais vārds).

Meiteņu vārdi

LAULĪBAS

Vairāk nekā pusei pāru, kas savu laulību reģistrēja pagājušajā gadā, tās bija pirmās laulības (86 pāriem), taču 20 pāri laulībā 2023. gadā stājās otro reizi, savukārt 53 gadījumos viens no laulātajiem laulībā stājās otro reizi. Vienam līgavainim 2023. gadā noslēgtās laulības bija piektās, citam – ceturtās.

Vecākais līgavainis bija 85 gadus vecs kungs, bet vecākā līgava – 74 gadus veca kundze. Vidējais vecums, kādā pāri stājās laulībā, bija 38 gadi.

TAUTĪBAS

Pārskatot, kādu tautību pārstāvji par savu mājvietu izvēlējušies Mārupes novadu, secināms, ka izteikts vairākums ir latviešu (65,5 %), pēc tam – krievi (17,9 %), ukraiņi (3,6 %). Tāpat novadā mīt baltkrievi, uzbeki, lietuvieši, indieši u.c. tautību pārstāvji.

IEDZĪVOTĀJU SKAITS

2024. gada 1. janvārī Mārupes novadā deklarēto iedzīvotāju skaits sasniedzis 40392 - Mārupes pilsētā dzīvesvietu deklarējuši 18916 iedzīvotāji, Mārupes pagastā – 7908 iedzīvotāji, Babītes pagastā - 12028 iedzīvotāji, Salas pagastā - 1540. Salīdzinājumam - 2023. gada 1. janvārī Mārupes novadā iedzīvotāju skaits bija 39 719.

Iedzīvotāju skaits

 

Atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 61,5 % no Mārupes novada iedzīvotājiem ir vecuma grupā no 19 līdz 64 gadiem. Bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem ir 30 % no kopējā iedzīvotāju skaita.

Informācija sagatavota pēc Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtās informācijas