Dalība Kārļa Štrāla XVII Starptautiskajā konkursā “Jaunais flautists”

18.04.2016.

Aprīlis Mārupes Mūzikas un mākslas skolas Pūšaminstrumentu nodaļai allaž bijis saspringts mēnesis, jo flautas spēles audzēkņi dodas uz flautistu gada gaidītāko konkursu – Kārļa Štrāla XVII Starptautisko konkursu „Jaunais flautists”. Konkurss norisinājās no 13. – 15.aprīlim Vecmīlgrāvī, A.Dombrovska mūzikas skolā, kur ir brīnišķīga iespēja uzstāties zālē ar labu akustiku, pavadošo instrumentu un lielisku atmosfēru.

Konkursā ik gadu piedalās dažāda vecuma dalībnieki, kuri sacenšas četrās vecuma grupās. Mārupes Mūzikas un mākslas skolu jaunākajā (A) grupā šogad pārstāvēja 6 audzēkņi: Endija Bembere (1.klase, ped. Sanita Šuriņa), Laura Cirse (1.klase, ped. Dace Bičkovska), Kristians Grasbergs (1.klase, ped. Dace Bičkovska), Beatrise Šveide (1.klase, ped. Dace Bičkovska), Olga Lungina (2.klase, ped. Sanita Šuriņa), Katrīna Kate Kļaviņa (4.klase, ped. Sanita Šuriņa). Kopā ar audzēkņiem konkursā startēja koncertmeistare Madara Kalniņa.

MMM skolas berni

Katrīna Kate Kļaviņa

Konkurss notika divās kārtās, kurās bija jāatskaņo viens obligātais skaņdarbs un viens izvēles skaņdarbs. Pirmās kārtas obligātais skaņdarbs bija latviešu komponistes Astrīdas Semaško „Tumša nakte, zaļa zāle”, bet otrajai kārtai dalībniekiem bija jāapgūst lietuviešu komponista Juozas Gruodis skaņdarbs „Jūras daina”. Konkursu vērtēja starptautiska žūrija, kuras sastāvā šogad Miks Vilsons, Vito Bergs, Mārtiņš Jauģietis (Latvija), Peeter Malkov (Igaunija), Algirdas Vizgirda (Lietuva).

Mūsu audzēkņu sniegums konkursā bija veiksmīgs. Ļoti sīvā divdesmit septiņu dalībnieku konkurencē uz otro kārtu tika izvirzīti 14 dalībnieki, to skaitā arī mūsu skolas audzēknes – Endija Bembere un Katrīna Kate Kļaviņa. Viņu sniegums otrajā kārtā - 1.pakāpes diploms Katrīnai un 2.pakāpes diploms Endijai. Pārējie audzēkņi ieguva diplomus par piedalīšanos un neatsveramu pieredzi ar dalību starptautiskā konkursā, kas prasīja ilgstošu, ļoti mērķtiecīgu darbu un sagatavošanās procesu.

111

Endija Bembere

Prieks par mūsu skolas absolventi Darju Baranovu, kura konkursā piedalījās D grupā un ieguva 3.vietu. Darja turpina apgūt flautas spēli Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā.

Paldies skolotājām Dacei Bičkovskai un Sanitai Šuriņai par audzēkņu sagatavošanu konkursam. Paldies koncertmeistarei Madarai Kalniņai. Paldies vecākiem par atbalstu un līdzi jušanu.