Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina LEADER projektu 15.kārtu

16.12.2022.

Biedrība “Pierīgas partnerība” no 2023. gada 16. janvāra līdz 16. februārim izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 15. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.


Kopējais finansējums 189 221,16 eiro:

  • 1.1. rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”  38 691,24 eiro;
  • 1.2. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” 38 691,24 eiro;
  • 1.3. rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” 38 691,24 eiro;
  • 2.1. rīcība “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” 30 292.88 eiro;
  • 3.2. rīcība “Atbalsts vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” 42 854.56 eiro.

Ar 15. kārtas pilno sludinājumu var iepazīties šeit.

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta sistēmā.

Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar biedrības “Pierīgas partnerība” Sabiedrības Virzītu vietējo attīstības stratēģiju.


Iepazīsties ar projekta veidlapas paraugu un pavaddokumentiem, pieejams šeit.


Informācija par projektu vērtēšanu pieejama šeit.


Apmācību cikls “Kā rakstīt LEADER projektu?” pieejams šeit


Iedvesmas stāsti no LEADER projektu īstenotājiem pieejami šeit


Apmācības par LEADER atbalsta nosacījumiem pieejamas šeit.

 

Neatliec projekta gatavošanu uz pēdējo brīdi! 


Palīdzēsim visā projekta iesniegšanas un īstenošanas laikā! Biedrība “Pierīgas partnerība” aicina pieteikties konsultācijām info@pierigaspartneriba.lv un 28644888 (Maija).

Leader 15. kārta

Leader 15. kārta (pdf)

Informāciju sagatavoja:
Biedrība “Pierīgas Partnerība”
Zane Dresmane
Tālr.: 29785691
E-pasts: zane@pierigaspartneriba.lv