Balso par zaļu Latviju!

17.03.2015.

Aicinām atsaukties Lielās Talkas iniciētajam brīvprātīgajam tautas balsojumam „Zaļais Referendums”, kas ir iedzīvotāju aptauja par iespējam un redzējumu Latviju nākotnē veidot kā zaļu, sakoptu un videi un cilvēkiem draudzīgu un drošu vietu.

Referenduma mērķi ir:

1. Ar tautas balsojumu palīdzēt veidot Latviju kā videi un cilvēka veselībai labvēlīgu valsti ar augošu ekonomiku un augstu dzīves kvalitāti;

2. Panākt, ka šāda virzība būtu viena no valsts prioritātēm, kas dotu priekšroku tām aktivitātēm, saimnieciskai darbībai, izglītībai, zinātnei un pašvaldību attīstības plāniem, kas veicina mērķtiecīgu šo mērķu sasniegšanu;

3. Veidot Latvijas tēlu ārvalstīs kā zaļu, veselīgu un ekoloģisku valsti.

Šobrīd par iniciatīvu parakstījušies jau vairāk nekā 1100 idejas atbalstītāju, balsošana veicama vietnē: http://www.talkas.lv/?page=20167

Šogad Lielā Talka norisināsies 25.aprīlī, kad visa Latvija atkal tiks aicināta vienoties kopīgās vides sakopšanas un labiekārtošanas aktivitātēs, lai Latvija līdz savai simtgadei būtu tīrākā un sakoptākā valsts pasaulē.

zalais referendums