Atkritumu šķirošanas iespējas Mārupes reģiona iedzīvotājiem

17.08.2023.

Latvijā ik gadu tiek radīti vairāk nekā 800 tūkstoši tonnu sadzīves atkritumu, no kuriem sašķiroti un pārstrādāti tiek nepilna puse. Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” turpina paplašināt savu piedāvāto pakalpojumu klāstu, nodrošinot saviem klientiem dažādas šķirošanas iespējas, lai pēc iespējas lielāks apjoms atkritumu nonāk otrreizējā pārstrādē, nevis poligonu kalnos. Aicinot iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties atkritumu šķirošanā, “Eco Baltia vide” kopā ar “Latvijas Zaļo punktu” ir apkopojusi informāciju par atkritumu dalītās vākšanas iespējām Mārupes pilsētā un pagastā.

 • Vieglā iepakojuma jeb plastmasas, papīra, metāla, kā arī stikla taras šķirošana

Vieglo iepakojumu jeb papīra, plastmasa un metāla iepakojumu Mārupes reģiona iedzīvotāji var šķirot vienā tvertnē, jo pēc konteinera iztukšošanas atkritumu apsaimniekotājs tos nogādā uz šķirošanas rūpnīcu, kurā iepakojums tiek sašķirots jau atbilstoši materiālu veidiem un novirzīts pārstrādei. Stikla taras šķirošanas konteineros var ievietot tukšās stikla pudeles un burkas. Daļu iepakojuma – PET pudeles, stikla pudeles, metāla bundžas -, uz kuru etiķetēm redzams Latvijas depozīta zīmes simbols, var nogādāt uz iepakojuma depozīta pieņemšanas punktiem, kas atrodas pie tirdzniecības vietām.

 • BIO atkritumu šķirošana

Šķirot bioloģiski noārdāmos atkritumus ir tikpat svarīgi, kā dalīti no kopējiem atkritumiem vākt cita veida materiālus – iepakojumus, stikla taru, tekstilu un citus atkritumu veidus. Turklāt uzņēmums atgādina, ka no 2022.gada stājās spēkā nosacījumi, ka bioloģiski noārdāmie atkritumi (pārtikas un virtuves atkritumi, kā arī dārzu un parku atkritumi) Rīgas reģionos jāvāc dalīti no kopējās sadzīves atkritumu plūsmas.

Privātmāju iedzīvotāji, namu apsaimniekotāji un uzņēmumi bioloģisko atkritumu šķirošanai var pieteikt 0,12 m3, 0,24 m3 un 0,66 m3 izmēru konteinerus, kuru izvešana tiek nodrošināta saskaņā ar grafikiem. Informācija par pakalpojumu pieejama ŠEIT. Tāpat iedzīvotājiem pieejami īpaši marķēti 120 litru maisi dārza atkritumiem, plašāka informācija ŠEIT.

 • Nolietotās elektrotehnikas un bateriju šķirošana

SIA “Eco Baltia vide” Mārupes pilsētā un pagastā piedāvā elektronikas bezmaksas savākšanu no mājsaimniecībām un uzņēmumiem pēc iepriekšējas pieteikšanās. Mazo tehniku un baterijas ir iespējams nogādāt arī uz tirdzniecības vietās izvietotajām šķirošanas tvertnēm. Vietas, kur nodot mazās elektropreces un baterijas iespējams atrast  interaktīvajā kartē ŠEIT.

Lai pieteiktu elektronikas savākšanu, nepieciešams sūtīt e-pastu uz marupe@ecobaltiavide.lv. Pieteikties var arī “Eco Baltia vide” mājaslapā - ŠEIT. Elektronikas bez maksas izvešana tiek nodrošināta no pieteicēja adreses. Visam pieteiktajam apjomam izvešanas dienā jābūt novietotam ārpus dzīvojamās ēkas un nožogotas teritorijas SIA “Eco Baltia vide” darbiniekiem brīvi pieejamā vietā. Iedzīvotājiem pašiem atrasties klāt savākšanas brīdī nav nepieciešams. Savācamajām elektroiekārtām ir jābūt neizjauktām, piemēram, ledusskapim jābūt ar kompresoru, televizoram – ar kineskopu, datoram – ar mātes plati u.tml.

 • Tekstila šķirošana

SIA “Eco Baltia vide” Mārupes reģionā nodrošina arī tekstilizstrādājumu šķirošanas iespējas. Speciālie konteineri tekstila šķirošanai Mārupē ir publiski pieejami ikvienam iedzīvotājam un tie atrodas:

 • Lidostas parkā;
 • Daugavas ielā 31;
 • Bebru ielā 10;
 • Jaunmārupē, Ozolu ielā 2A;
 • Gaujas ielā 41.

Tekstila šķirošanas konteineros drīkst ievietot visa veida apģērbu, apavus un mājas tekstilu, kas ir relatīvi tīrs – t.i. nav bijis saskarsmē ar spēcīgām ķīmiskām vielām, piemēram, motoreļļām, kā arī nav sadriskāts. Tāpat tam jābūt sausam un bez pelējuma. Svarīgi, ka sašķiroto tekstilu konteineros jāievieto cieši aizsietā maisā.

 • Nolietoto riepu šķirošana

Uzņēmums atgādina, ka autoriepas bez maksas tiek pieņemtas vairāk nekā 160 oficiālajās tirdzniecības vietās Latvijas riepu apsaimniekošanas asociācijas veidotajā iniciatīvā “Riepa ar rītdienu”. Tāpat riepas tiek pieņemtas arī autoservisos uzreiz pēc riepu maiņas, kā arī atkritumu šķirošanas laukumos, kur par riepu nodošanu var tikt piemērota arī neliela samaksa. Babītes un Salas pagastu iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt auto riepu savākšanu, ko uzņēmums nodrošinās pēc pieteikumu skaita. Plašākā informācija un pakalpojuma pieteikšana pieejama ŠEIT.

 • Lielgabarīta atkritumu šķirošana

No lielgabarīta jeb liela izmēra sadzīves atkritumiem, piemēram, dīvāna, skapja, galda, matrača un citām mēbelēm ir iespēja atbrīvoties, piesakoties to savākšanai individuāli. Pakalpojums tiek sniegts no klienta adresāta. Lai pieteiktu lielgabarīta atkritumu savākšanu, aicinām sūtīt e-pastu uz marupe@ecobaltiavide.lv vai piesakoties “Eco Baltia vide” mājaslapā  ŠEIT. Pakalpojuma cenrādis pieejams ŠEIT.

Tāpat uzņēmums reizi ceturksnī organizē elektrotehnikas un lielgabarīta atkritumu nodošanas akciju Mārupes reģionā, kuras laikā iedzīvotāji var atbrīvoties no elektrotehnikas un lielgabarīta atkritumiem bez maksas. Detalizēta informācija par akciju norisi tiek publicēta  www.ecobaltiavide.lv sadaļā “Jaunumi”.

 • Būvgružu šķirošana

SIA “Eco Baltia vide” nodrošina jebkāda apjoma celtniecības atkritumu savākšanu un utilizēšanu. Pirms būvgružu nodošanas izvešanai jāpārliecinās, ka atkritumi ir sašķiroti pareizi. Tāpat  uzņēmums atgādina, ka būvniecības atkritumus nedrīkst novietot līdzās sadzīves atkritumu konteineriem, kā arī citās neatļautās vietās. Informācija par būvgružu apsaimniekošanu, kā arī iespēja pieteikties šim pakalpojumam pieejama ŠEIT.

 • Lauksaimniecības iepakojuma šķirošana

Uzņēmums visā Latvijā, tostarp arī Mārupē, nodrošina iespēju zemnieku saimniecībām bez maksas nodot lauksaimniecības darbs radīto iepakojumu, piemēram, ruļļu plēves, lielmaisus jeb Big Bag, plastmasas kanniņas u.c.   Pakalpojums bez maksas tiek nodrošināts pēc iepriekšējas pieteikšanās un rindas kārtībā apjomam virs 5m3. Lai pieteiktos šim pakalpojumam, aicinām rakstīt e-pastu uz marupe@ecobaltiavide.lv vai zvanīt pa tel. 8717.

Vērts atcerēties, ka, nododot lauksaimniecības iepakojumu, tam jābūt tīram un sausam –t.i. bez lauksaimniecības produktu piejaukumiem, piemēram, salmiem, skābbarības u.c., bez sadzīves un būvniecības atkritumiem, kā arī to sastāvā nedrīkst būt tīkli, striķi, smiltis vai dubļi u.c. Plašāka informācija par pakalpojumu, kā arī pareizu lauksaimniecības iepakojuma šķirošanu un kvalitātes prasībām pieejama ŠEIT.

 

Ieskaties uzņēmuma sagatavotajā atkritumu šķirošanas rokasgrāmatā “Šķirošanas ABC”, lai ikdienā atkritumu šķirošanas būtu vēl vieglāka.

SIA “Eco Baltia vide” un “Latvijas Zaļais punkts” atgādina, ka, šķirojot ikdienā radītos atkritumus, ir iespēja samazināt izdevumus par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu. Jautājumu gadījumā par SIA “Eco Baltia vide” pakalpojumiem un atkritumu šķirošanas iespējām aicinām sazināties, zvanot pa tel. 8717 vai rakstot e-pastu marupe@ecobaltiavide.lv. Tāpat informācija par SIA “Eco Baltia vide” pakalpojumiem un aktuālajām atkritumu apsaimniekošanas maksām pieejama www.ecobaltiavide.lv mājaslapā, kā arī mobilajā lietotnē “Eco Baltia”.

 

Papildu informācija:

Alise Zvaigzne

Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

SIA “Eco Baltia vide”

Tālr. 28780467

alise.zvaigzne@ecobaltiavide.lv

www.ecobaltiavide.lv