Apkopoti aptaujas “Cik liela ir TAVA “pēda”?” rezultāti

20.04.2021.

Laika posmā no 2021. gada 8. marta līdz 28. martam tika veikta aptauja ar mērķi noskaidrot, cik “zaļi” mēs, mārupieši, esam – cik daudzi no mums lieto atjaunojamos energoresursus, saules vai zemes sniegto enerģiju, cik dabai draudzīgs ir mūsu dzīvesveids?

Aptaujā kopumā piedalījās 345 mājsaimniecību pārstāvji (respondenti).

Izanalizējot iegūtos datus, kā arī respondentu norādīto vecumu, dzīvesvietu un sabiedriskuma pakāpi, varam teikt, ka mēs, mārupieši, esam dabas draugi ar izteiktu vēlmi šīs attiecības kopt un darīt vēl “zaļākas”, esam gados, kad zinām, ko vēlamies, bieži ziemeļnieciski atturīgi savā vēlmē sarunāties ar citiem novadniekiem, bet ar visnotaļ lielu potenciālu kļūt par vieniem no “zaļākajiem” Latvijas iedzīvotājiem, ar šādu mērķi dzīvojot katram no mums un pašvaldībai meklējot veidus, kā “zaļos centienus” atbalstīt.

Ar aptaujas rezultātiem vari iepazīties ŠEIT 

pēda vizuālis

Aptaujas rezultāti ir būtiski Mārupes novada domes Energopārvaldības darba grupas darbā, lai plānotu un radītu atbalsta mehānismus “zaļās enerģijas” lietošanas īpatsvara palielināšanai privātajā sektorā.            

Paldies visiem, kas piedalījās aptaujā, paldies katram, kurš ikdienā domā par to, lai atstātu dabā pēc iespējas mazāku “pēdu” , rūpējas par vidi sev apkārt un meklē izdevīgus un dabai draudzīgus risinājumus.